Stadspatronen - het verstedelijkingsproces - hoe ontstaat verstedelijking

3 belangrijke vragen over Stadspatronen - het verstedelijkingsproces - hoe ontstaat verstedelijking

Wat is morfologische verstedelijking?

Het dorp verandert en men gaat over naar meer stedelijke bebouwingsvormen. De bevolkingsdichtheid en de bebouwde oppervlakte nemen toe.

Wat is sociaal - economische verstedelijking?

De agrarische beroepsbevolking wordt verdrongen door mensen die werkzaam zijn in de secundaire en tertiaire sectoren

Wat is functionele verstedelijking?

Functies die vroeger enkel in de steden voorkwamen, verschijnen nu meer en meer in dorpskernen. Voorbeelden: supermarkten, bankkantoren, zwembaden, ...

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo