Exogene processen - verwering en hellingsprocessen - hellingsprocessen

4 belangrijke vragen over Exogene processen - verwering en hellingsprocessen - hellingsprocessen

Door wat wordt hellingserosie beïnvloedt?

 • De hellingsgraad: hoe steiler de helling, hoe sneller de deeltjes kunnen eroderen
 • de aard van het gesteente: zand zal gemakkelijker van een helling verweren in vergelijking met klei
 • de hoeveelheid water: meer water vergemakkelijkt erosie, omdat hierdoor de wrijvingskracht tussen het deeltje en het hellingsoppervlak verkleint.

Wat onderscheiden we op basis van de snelheid?

 • Afstorten: dit gebeurt ineens en aan de voet van de helling vormt zich een puinhelling
  • voorbeeld: steenlawines
 • verglijden: het materiaal wordt al 1 pakket verplaatst zonder verstoring van de inwendige structuur. Meestal treedt dit op na langdurige regenzones
 • vloeien: bodemmateriaal vloeit van de onderlaag af waarbij de inwendige structuur wel verstoord wordt. We onderscheiden:
  • kruip of creep: dit is het langzaam naar beneden kruipen van de bodem.
  • solifluctie: is het afschuiven van de onderste vaste laag.
  • modderstromen: vloeiende massa die met hoge snelheid van een helling glijdt.

Wat is afspoeling van losse bodemdeeltjes?

Men spreekt van afspoeling als de opname en het transport van de gronddeeltjes gebeurt door water, ijs en wind.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Bij afspoeling onder invloed van water worden 3 processen onderscheiden. Welke?

 • Spaterosie: door het inslaan van regendruppels, spatten de bodemdeeltjes in alle richtingen weg.
 • oppervlakkig afspoelen: de afstromende regen neemt de gronddeeltjes mee over een breed oppervlak
 • geulerosie: het water zoekt banen waarlangs het kan wegstromen. Er ontstaan geulen die dieper en dieper worden.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo