De kosmische ruimte

11 belangrijke vragen over De kosmische ruimte

Noem drie fossiele brandstoffen

 1. Aardgas
 2. aardolie
 3. steenkool(bruinkool)

Waar is hydro elektrische energie afhankelijk van?

Landen met veel reliëf. Hier speelt zwaartekracht de rol om druk op te bouwen en turbines te laten draaien.

Wat doet de overheid op gebied van "duurzaamheid"?

Verdosbepaling: bedrijven en fabrieken hebben vergunningen nodig.
subsidies: om bepaalde omgevingen te stimuleren.
infrastructuur.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke vormen van duurzame energie kennen we?

 1. Windmolen parken
 2. zonnepanelen
 3. waterkracht centrales
 4. getijden centrales
 5. aardwarmte
 6. biomassa.

Wat is het stedelijk hitte-eilandeffect?

Er is een duidelijk verband tussen de mate van verstedelijking en de temperatuur. In gebieden met veel bebouwing/verharding ligt de temperatuur veel hoger. We noemen dat het stedelijk
hitte-eilandeffect.

Wat zijn de verschillende fasen van gebeurtenissen die zich voortdeden onmiddellijk na de oerknal?

 • Tijdstip van 0 seconden tot 10^-43s: beginfase van de oerknal
 • periode van 10^-43s tot 10^-35s: het GUT-tijdperk
 • van 10^-35s tot 10^-32s: het inflatie - tijdperk
 • van 10^-10s tot 10^-4s: het hadronen - tijdperk
 • van 10^-4s tot 6s: het leptonen - tijdperk
 • 100s tot 30minuten: vorming van atoomkernen
 • 30 min tot 300 000jaar: vorming van atomen, ontkoppeling van straling en materie
 • 300 000jaar tot 1 miljard jaar: vorming van sterren en sterrenstelsels.

Hoe werden de planeten gevormd?

Er ontstonden op meerdere plaatsen om de protoschijf (= roterende materieschijf) samenklonteringen. De 'zonnestelsel in wording' werd instabiel waardoor de planetesimalen fuseerden tot veel grotere hemellichamen, dat zij protoplanten. Zij absorbeerden alle stoffen en brokstukken die ze in hun baan aantroffen, maar ze hadden te weinig massa om volwaardige planeten te vormen. Doordat sommige protoplanten aan een lage snelheid met elkaar botsten, ontstonden grotere hemellichamen. Hierdoor werden planeten gevormd.

Wanneer is een hemellichaam een planeet?

Een hemellichaam moet daarvoor voldoen aan 3 voorwaarden:
 • een planeet moet direct rond de zon draaien
 • een planeet heeft bijna een ronde vorm
 • een planeet is groter dan een ander object in zijn baan.
  • als een planeet wel aan de eerste 2 voorwaarden voldoet maar niet aan het laatste dan spreekt men van een dwergplaneet.  

Wat is de structuur van de zon?

 • De kern
 • de stralingszone
 • de convectiezone
 • de atmosfeer van de zon: bestaat uit 3 lagen
  • de fotosfeer: zichtbare deel van de zon
  • de chromosfeer: deze zend rood licht uit, de rode gloed kan alleen waargenomen worden tijdens een zonsverduistering 
  • de corona: kunnen we enkel zien tijdens een zonsverduistering.

Wat zijn de wetten van Kepler?

 • De eerste wet: alle planeten bewegen in elliptische banen rond de zon, waarbij de zon zich in 1 keer van de 2 brandpunten van de ellips bevindt.
 • de tweede wet: de planeet zal zich sneller bewegen als ze zich dichter bij de zon bevindt.
 • de derde wet: de absolute snelheid van een hemellichaam in een baan om de zon neemt af met de afstand tot de zon.

Gevolgen van de aardrotatie. Vul aan

 • Overdag zien we de zon bewegen op de hemelkoepel. Ze beweegt dagelijks van West naar Oost. Dit is echter een schijnbare beweging. In werkelijkheid is het de Aarde die draait.
 • s' Middags bereikt de zon haar hoogste stad of culminatiestand. Ze staat dan (voor ons in België) in het Zuiden. De hoogte van het middelpunt van de zon boven de horizon op het middaguur noemt men de culminatiestand. Deze wordt uitgedrukt in graden.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo