Het adviesproces

15 belangrijke vragen over Het adviesproces

Wat houdt de activiteit "diagnose stellen" precies in binnen het adviesproces?

Door de huidige situatie gestructureerd in kaart te brengen en daaruit zoveel mogelijk relevante gegevensverbanden te genereren, schep je door goed doordachte conclusies het kader (diagnose stellen) voor later te nemen beslissingen.

Binnen activiteit "diagnose stellen" zijn 3 afstemmingsgebieden die direct de continuïteit van een organisatie beïnvloeden. Welke zijn dit?

 • Compatibiliteit: hoe staat de organisatie t.o.v. de concurrentie in de markt?
 • Responsiviteit: Hoe communiceert de organisatie met de marktspelers, en hoe ervaren deze marktspelers hun contact met de organisatie?
 • Congruentie: Sluiten de organisatiestructuren en de samenwerkingsprocessen van de medewerkers op elkaar aan?

Welke vaardigheden horen bij de activiteit "diagnose stellen"?

 • analyseren
 • argumenteren
 • identificeren
 • interpreteren
 • rangschikken
 • signaleren
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat houdt de activiteit "doel stellen" in binnen het adviesproces?

De doelstelling die voortvloeit uit de diagnose moet helder zijn en gedeeld worden met stakeholders. De doelstelling, het resultaat, moet vanuit oogpunt van bruikbaarheid SMART zijn.

Wat houdt de activiteit "draagvlak creëren" in binnen het adviesproces?

Je moet ervoor zorgen dat de stakeholders de voorgestelde veranderingen ook willen ondergaan

Binnen de activiteit "draagvlak creeren" zijn er een aantal onderwerpen waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Welke zijn dat?

 • Juiste stakeholders bij betrekken (flexibel en enthousiaste)
 • veel en effectief communiceren (inleven in de stakeholder, hun taal spreken)
 • er mag een last worden ervaren, zolang er maar een voordeel tegenover staat

Welke vaardigheden behoren bij de activiteit "draagvlak creëren?

argumenterenbegeleidenbeïnvloedenbemiddelencommunicerenconfronteren/spiegelenenthousiasmerenfacilitereninitiëreninspirerenluisterenmobiliserenonderhandelenorganiserenoverredenpresenterenredenerensprekenstimulerenuitleggenverbeeldenverkopenvertellenvisualiseren

Wat houdt de activiteit "instrumenteren" in binnen een adviesproces?

het gebruik van hulpmiddelen of instrumenten die een adviseur kan inzetten ter ondersteuning eb regulering van het adviesproject. vb. zijn
brainstormsessiesSWOT analysesMarktanalysesArbeidsmotivatie

Welke vaardigheden behoren bij activiteit "instrumenteren"?

 • analyseren
 • anticiperen
 • creeren
 • expirimenteren
 • fabriceren
 • illustreren
 • improviseren
 • innoveren
 • ondersteunen
 • ontwerpen
 • organiseren
 • reguleren
 • simuleren
 • verbeelden
 • verwoorden
 • visualiseren
 • waarnemen

Wat houdt de activiteit "beheren"in binnen een adviesproces?

zorg dragen dat de voortgang van het adviesproces niet in het geding komt en dat de stakeholders alert en betrokken blijven. Hierbij is communiceren (in de breedste zin van het woord) een van de kernactiviteiten. De stakeholders moeten gedurende het hele project op de hoogte worden gehouden.

Welke vaardigheden behoren binnen de activiteit "beheren"?

communicerencoördinerendiscussiërenetalerenformulerenidentificerenillustrereninstruerenorganiserenpratenpresenterensamenvattenschrijvensprekenuitleggenvertellenverwoordenvisualiserenvoorlichten

Wat houdt de activiteit "Reflecteren/evalueren in binnen het adviesproces?

 

Regelmatig toetsen van de activiteiten die gericht zijn op het behalen van het gestelde doel. bijv.. om het reflecteren en evalueren van het behaalde tussentijdse resultaten t.o.v. het gestelde doel

Welke vaardigheden behoren binnen de activiteit "reflecteren / evalueren?

 • afwegen
 • analyseren
 • anticiperen
 • beoordelen
 • bepalen
 • beslissen
 • doorgronden
 • elimineren
 • identificeren
 • rangschikken
 • sorteren
 • systematiseren
 • spiegelen
 • vertalen

Wanneer er een aanname wordt gedaan dat advisering leid tot veranderingen kan er een procesmodel worden weer gegeven. Uit welke fases bestaat dit procesmodel?

 • Fase 1 - Veranderingseis
 • Fase 2 - Veranderingsrichting
 • Fase 3 - Veranderingsconsolidatie

wat zijn de mogelijke oorzaken indien een adviesproject dreigt te mislukken?

 • Gebrekkige communicatie
 • Weerstand
 • Veranderen zonder visie
 • succes
 • korte termijn- versus langetermijnopbrengsten
 • Veranderen is een continu proces
 • onvoldoende voorbereiding en uitwerking
 • Vermeende verwijtbaarheid management
 • Scepsis ten gevolge van een erfenis

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo