Celleer (cytologie) - Bouw en functie van cellen

6 belangrijke vragen over Celleer (cytologie) - Bouw en functie van cellen

Waarom zijn niet alle cellen gelijk bij de mens (een hoger ontwikkelt, levend organisme)?

De cellen hebben zich toegelegd op een bepaalde taak. Ze verschillen afhankelijk van functie, enigszins van elkaar in vorm en inhoud, maar in principe is de bouw gelijk.

Wat is een celmembraan en zijn doel?

Een dun vliesje dat de hele cel omsluit. Door kleine openingen in de celmembraan kan uitwisseling plaatsvinden van stoffen tussen de cel en zijn omgeving. De celmembraan laat niet alle stoffen door, maar regelt en controleert het transport door te selecteren wat wel en niet de wand mag passeren. De wand is dus semipermeabel. 

Hoeveel chromosomen bezit een mens? Wat is het belangrijkste verschil tussen man en vrouw hierbij? Hoe noem je dit paar?

De mens heeft 46 chromosomen in 23 paren.
Het laatste paar bevat de geslachtschromosomen: XX voor de vrouw en XY voor de man.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waaruit zijn chromosomen opgebouwd en wat zijn ze?

Chromosomen zijn de dragers van het erfelijk materiaal in een cel. Ze bevinden zich in een celkern. Chromosomen bestaan uit een stof die aangeduid wordt met DNA (afkorting voor de chemische naam: desoxyribonucleïnezuur.) 

De volgorde van groot naar klein van erfelijk materiaal is:

kern-chromosomen-DNA-genen

Waar spelen de centriolen een belangrijke rol bij?

Het zijn organellen die alleen bij de voortplanting van de cel een rol spelen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo