Het circulatie systeem - het hart

18 belangrijke vragen over Het circulatie systeem - het hart

Wat zijn de belangrijkste structuren van het hart?

- De hartwand
- Het septum (tussenschot)
- Annulus fibrosis (bindweefselring met hartkleppen)
- De hartholten

Uit welke lagen bestaat de hartwand (van buiten naar binnen)?

- Epicard
Dun vlies van dekweefsel, dat samen met het hartzakje een dubbelzijdig vlies vormt. Hier tussen zit een laagje vocht wat als glijmiddel fungeert.

- Myocard
Hartspierweefsel. (bij de hartkamers is deze laag het dikst).

- Endocard
Dun, glad vlies van dekweefsel wat de binnenbekleding vormt van de hartholten. Zit met een bindweefsellaag vast aan het myocard.

Wat houden de begrippen systole en diastole in?

Systole > contractie van de ventrikels waarbij het bloed met hoge druk de slagaders in wordt gepompt.

Diastole > de rusttoestand tussen twee contracties in.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe hoog is de bloeddruk onder normale omstandigheden

Systolische druk - tussen de 100 en 130 Hg (milimeter kwikdruk)
Diastolische druk - onder de 90 Hg (milimeter kwikdruk)

Welke onderdelen behoren tot de kleine bloedsomloop?

Op volgorde:
- rechter boezem (atrium dextrum)
- rechter kamer (ventriculus dextrum)
- longslagader (a. pulmonalis) - stroomt uit in de capillairen
- longader (v. pulmonalis) - stroomt uit vanuit de capillairen

Welke onderdelen behoren tot de grote bloedsomloop?

Op volgorde:
- linker boezem (atrium sinistrum)
- linker kamer (ventriculus sinistrum)
- grote lichaamsslagader (aorta)

De aorta vertakt gelijk in twee kransslagaders (a. coronariae) die het hart zelf van bloed voorzien. Uiteindelijk komt de aorta uit in de haarvaten van de weefsels, waar de uitwisseling van stoffen plaats vindt. De haarvaten stromen uiteindelijk weer uit in de kleinere aders, welke uiteindelijk uitkomen in de bovenste en onderste holle ader (v. cava superior en de v. cava inferior). Deze komen uit in de rechter boezem (atrium dextrum).

Wat zijn de belangrijke lymfeklieren in het lichaam?

- Oksel
- Lies
- De grens tussen het hoofd en de hals (liggen in kleine groepjes)
- Langs de grote bloedvaten (in de hals, borstkas, buik en het bekken)

Ook de amandelen en de milt bestaan uit lymfatisch weefsel en spelen dus ook een rol in de afweer.

Hoe wordt de lymfe door het lichaam vervoert?

Door middel van kleppen en contracties van de spieren in de omgeving van de vaten (spierpomp).

Wat zijn de functies van de milt / lien?

- Werkt als een filter voor het bloed.
Maakt zowel gebruik van cellulaire afweer (fagocytose) als humorale afweer (aanmaken van antistoffen tegen ziektekiemen)

- Maakt lymfocyten aan (deze vormen de humorale afweer)

- Breekt (rode) bloedcellen af. Hiervan slaat de milt het ijzer op en geeft bilirubrine af aan de lever (wordt gebruikt als galkleurstof).

Waar ligt de milt in het lichaam?

Links boven, achterin de buikholte, net onder het middenrif (diafragma).

Waar in het lichaam ligt de zwezerik (thymus) en wat is zijn functie?

Ligt in de borstholte, net achter de bovenkant van het borstbeen, bovenop het hart.
Hij maakt een bepaald soort lymfocyten aan en wordt dus ook tot het lymfatisch systeem gerekend.

Voor baby´s is de zwezerik best belangrijk en is relatief groot. Hoe ouder men wordt, hoe kleiner de zwezerik is.

Uit welke 3 lagen bestaat het hart? En hoe zijn ze opgebouwd?

Het hart heeft aan beide zijden van de spierlaag een vlies. Van buiten naar binnen kom je de volgende lagen tegen:
- Het epicard: is een dun vlies van dekweefsel. Hierdoor kan het hart ten opzichte van de omgeving bewegen.
- Het myocard: bestaat uit een soort spierweefsel namelijk dwarsgestreept spierweefsel. Het is niet willekeurig te beïnvloeden. Delen waar het hart veel kracht levert (de kamers), hebben een dikkere spierlaag.
- Het endocard: is de binnenbekleding van de hartholten. Het is een dun glad vlies van dekweefsel.

Het hart bestaat uit 4 holten, welke en hoe worden ze van elkaar gescheiden?

De twee scheidingen die de holtes verdelen zijn: septum cordis (tussen linker- en rechter helft. De annalus fibrosis (scheiding overdwars, dit is de ring van bindweefsel) met in het midden de hartkleppen. Hierdoor krijg je een linker- en rechter boezem boven (de ontvangers van het bloed via een ader) en de linker en rechter kamer beneden (deze pompen het bloed weg via de slagader).

Er zijn evenveel hartkleppen als hartholten en ze bevinden zich aan de uitgang van iedere holten, namelijk?

- De tricuspidaalklep, tussen rechterboezem en rechterventrikel.
- De mitraalklep, tussen linkerboezem en linkerventrikel.
- De pulmonaalklep, tussen rechterventrikel en de longslagader.
- De aortaklep, tussen linkerventrikel en de grote lichaamsslagader.

Wat wordt ook wel de AV-kleppen genoemd? En waarom?

De tricuspidaalklep en de mitraalklep. Omdat ze tussen de atria en de ventrikels liggen (atrio-ventriculairekleppen).

Wat is de sinusknoop, en wat is de functie?

Het bloed wordt in beweging gehouden door samentrekkingen (contracties) van het hart. Deze hartcontracties komen tot stand door een prikkelcentrum in de rechterboezem: de sinusknoop. Hij heeft een bijzondere eigenschap zelf prikkels af te geven (zeventig keer per minuut).

Wat is de bundel van His? En wat is de functie?

Vanaf de AV-knoop loopt een prikkelgeleidingsbundel in het tussenschot naar beneden. Die geleidingsbundel heet de bundel van His. De bundel van His splitst zich in het begin in een deel voor iedere harthelft. Vanaf het hartpunt buigen ze ieder een kant op en verdelen zich in vele zenuwtakjes, die we Purkinje-vezels noemen. Deze vezels geven de prikkels af aan het hartspierweefsel van de kamers.

Wat is systolische en diastolische bloeddruk?

Systolische bloeddruk is dat er een grote hoeveelheid bloed die tijdens de systole in de slagaders wordt geperst. Er ontstaat dan een zeer hoge bloeddruk. Deze maximale waarde noemen we systolische bloeddruk.
Diastolische bloeddruk is dat tijdens de rustfase die volgt, de druk zal dalen tot een minimum.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo