Inleiding in de medische terminologie - Algemene medische terminologie

24 belangrijke vragen over Inleiding in de medische terminologie - Algemene medische terminologie

Adequaat (aa-de-kwaat)

behorend bij, passend bij

Alternans (al-ter-nans)

afwisselend

Alternerend (al-ter-neer-rend)

afwisselend
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Animaal (aa-nie-maal)

dierlijk, willekeurig zenuwstelsel; animale processen: hogere processen, niet essentieel om te overleven (VB. bewegen, waarnemen, psychische functies.)

Antagonisme (an-taa-goo-nis-me)

tegenovergestelde werking

Antagonist (an-taa-goo-nist)

in tegengestelde richting werkende stof, spier of zenuw

Ascendens (as-sen-dens_

opstijgend; colon ascendens: opstijgende deel van de dikke darm

Assimilatie (as-sie-mie-laa-tsie)

het aan zich gelijk maken, zich ten nutte maken

Associatie (as-soo-sie-aa-tsie)

het combineren van indrukken en herinneringen

Biochemie (bie-oo-gee-mie)

wetenschap van de chemische processen in het levende organisme

Cochlear (kog-lee-ar)

lepel (in recepten afgekort tot c)

Compos mentis (kom-pos-men-tis)

bij bewustzijn

Condensor (kon-den-sor)

onderste lenzenstelsel voor microscooop

Correlatie (kor-re-laa-tie)

onderlinge verhouding

Desintegratie (des-in-te-graa-tie)

opheffen van de samengang

Epitheel (ee-pie-theel)

een basisweefsel: bovenste lag cellen van de huid en slijmvliezen

Evolutie (ee-voo-luu-tie)

geleidelijke ontwikkeling of groei; evolutieleer: afstammingsleer

Excretie (eks-kree-tie)

uitscheiding van afvalstoffen 

Exogeen (eks-oo-geen)

afkomstig van buiten het lichaam

Fysiologie (fie-sie-oo-loo-gie)

de wetenschap die het functioneren van de onderdelen van organismen (cellen, weefsels, organen) bestudeert

Habitueel (haa-bie-tuu-eel)

regelmatig voorkomend, zich herhalend

Habitus (haa-bie-tus)

lichaamsbouw, lichaamsgesteldheid, uiterlijk, houding

Lithiasis (lie-tie-aa-sis)

steenziekte; ziekte door het zich in het lichaam vormen van stenen of kristallen

Macroscopisch (maa-kroo-skoo-pies)

met het blote oog waarneembaar

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo