Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Algemene Psychologie Een Inleiding | 9789463441902 | Pol Craeynest, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Algemene psychologie een inleiding | 9789463441902 | Pol Craeynest; Miet Craeynest; Stijn Meuleman

 • 1 Inleiding/Kennismaking met de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarin onderscheidt zij zich van andere gedragswetenschappen zoals de biologie en de sociologie?

  De specifieke invalshoek van de psychologie is dat ze het gedrag bestudeert op het niveau van het individu. Dit in tegenstelling tot:
  • biologen zullen vooral op zoek gaan naar bepaalde lichaamsprocessen om het gedrag te verklaren 
  • sociologen zullen eerder verwijzen naar maatschappelijke invloeden
 • 1.1 Een definitie van de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe onderscheid de psychologie zich met biologie en sociologie

  Biologie
  • zoeken naar verklaringen in de biologische proces
  Sociologie
  • zoeken naar verklaring in de maatschappelijke invloed
  Het is een en-en-verhaal:
  • de 2 onderscheidingen vullen en versterken elkaar aan. = combinatie van invalshoek
 • 1.2.1 Verschillen in het verzamelen van gegevens

 • Wat is het verschil tussen intuïtieve mensenkennis en wetenschappelijke psychologie

  intuïtieve mensenkennis (3)
  • in ons dag dagelijkse kompas om te reageren en leven
  • we denken er niet over na, en hebben er geen bewijs voor nodig
  • deels uit eigen ervaring
   • Bv; we groeten elkaar met kus of hand zonder erbij stil te zitten
  wetenschappelijke psychologie:
  • Objectieve gegevens, op een systematische manier waargenomen in gecontroleerde situaties
 • Wat zijn de kenmerken van een wetenschappelijke gegevens verzameling bij objectieve vaststellingen (2)

  Objectiviteitsbeginsel
  • Moet kunnen worden herhaald.
   • Als menen onderzoek doen met het experiment voldoende zijn geschreven zodat andere het opnieuw kunnen doen
  • Moet kunnen worden gecontroleerd
   • Bv; creativiteit
  intersubjectiviteit:
  • mate van overeenkomst tussen verschillende waarnemers
   • iedereen moet anoniem hetzelfde creativiteit beoordelen en zien waar er een overeenstemming is
 • Op welke wijze kan men voor psychologisch onderzoekgegevens verzamelen (8)

  Natuurlijke observatie
  • van buitenaf observeren; hoe vaak wordt er gegeeuwd
  Participerende observatie 
  • van binnen af observeren; hoe interactief is het in de les
  Ongestructureerd interview 
  • spontaan gesprekken aangaan
  Gestructureerd interview 
  • gesprek op basis van vooropgestelde vragen
  Vragenlijst 
  • vooropgestelde vragen, schriftelijk
  Gebruik van databanken 
  • veel informatie in 1 keer; 
  Fysiologische metingen 
  • hersenscans, bloeddruk, hartslagmetingen
  Psychologische tests 
  • gestandaardiseerde vragenlijst en ze juist kunnen interpreteren
 • 1.2.2 Verschillen in het zoeken naar samenhangen

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 3 methodes zijn er om te zoeken naar de wetenschappelijke samenhang van de psychologie

  1. Methodisch onderzoek
   • De begrijpende methode
   • de correlationnele methode
   • de experimentele methode
  2. inkaderen in een bredere theorie
  3. empirische toetsing
 • Geef een omschrijving van de begrijpende methode (3)

  • Is kwalitatief (geen cijfermateriaal),
  • maakt gebruik van gevalstudies
   • (vertrekkend vanuit 1 of enkele casussen als voorbeeld om zo een verklaring te zoeken),
  • levert vaak hypothesen op.
 • Geef een korte omschrijving van de correlationele methode (3)

  Om gegeven/variabelen te verzamelen van een grote groep individuen (geslecht, leeftijd, ...)
 • Welke soorten correlaties kan je hebben wat is de betekenis (3)

  Positieve correlatie
  • Tussen 0 en 1, (links beneden-rechts boven)
   • er is een positieve verband tussen 2 zaken
  Negatieve correlatie
  • tussen -1 en 0, (links boven-rechts beneden)
   • er is geen verband tussen de 2 zaken
  Nul correlatie
  • er is geen verband tussen de 2 zaken
  conclusie
  het is niet omdat er een correlatie is dat het de oorzaak is van de andere. Correlatie is geen oorzaak-gevolg
 • Geef een omschrijving van de experimentele methode (2)

  • Gebaseerd op het systematisch manipuleren van één of meer variabelen, waarvan het effect op een andere variabele wordt nagegaan (oorzaak gevolg)
  kwantitatieve methode
  • het cijfermateriaal dat hieruit voorkomt wordt statisch verwerkt

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart