Samenvatting: Basisboek Sociaal Werk Activeren, Ondersteunen En Verbinden | 9789024427765 | Francis Cristianus Petrus Paulus Spierings, et al

Samenvatting: Basisboek Sociaal Werk Activeren, Ondersteunen En Verbinden | 9789024427765 | Francis Cristianus Petrus Paulus Spierings, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Basisboek sociaal werk activeren, ondersteunen en verbinden | 9789024427765 | Francis Cristianus Petrus Paulus Spierings; Marcel Joseph Simon Spierts

 • 1 Kennismaken met sociaal werk

  Dit is een preview. Er zijn 30 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe definieert de Internationale Federatie van Sociaal Werkers de doelen van het sociaal werk?

  • Het bevorderen van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen
  • het bevorderen van sociale cohesie
  • het bevrijden van mensen uit onderdrukking en hen bemoedigen en ondersteunen om vastgelopen situatie los te wrikken
 • Welke 7 kerntaken heeft een social worker?

  1. Ondersteunen en wegwijs maken
  2. Voor iemand zorgen
  3. Ontwikkelen en opvoeden
  4. Ingrijpen en optreden
  5. Gedrag beïnvloeden
  6. Verhoudingen beïnvloeden
  7. signaleren, agenderen en politiseren
 • Op welke fundamentele principes zijn de doelen van de IFSW gebaseerd?

  • Sociale rechtvaardigheid
  • Mensenrechten
  • Collectieve verantwoordelijkheid
  • Respect voor diversiteit
 • Van welke kennis kun je gebruik maken om de doelen van het IFSW te realiseren?

  • Theorieën over Sociaal Werk
  • kennis uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen
  • lokale kennis uit de gemeenschappen waarin sociaal werk zich beweegt
 • Sociaal werkers richten zich vooral op kwetsbare burgers. Hoe verhoudt sociaal werk zich tot weerbare burgers?

  Sociaal werkers proberen weerbare burgers met kwetsbare burgers te verbinden.
 • Wat is lokalisering en WMO?

  Lokalisering is de trend om voor sociale en zorgproblemen het laagste overheidsniveau, de gemeente, verantwoordelijk te stellen. De lokale overheid krijgt de verantwoordelijkheid om voor haar burgers te zorgen en te bepalen hoe ver ze daarin gaat. 

  In de WMO is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg verschoven van provincies naar gemeenten.
 • Benoem kort wat de kerntaak "ondersteunen en wegwijs maken inhoudt".

  Ondersteunen en relaties onderhouden met kwetsbare mensen. Goed de weg kennen in de samenleving.
  Een goed advies, de juiste informatie en een zinvolle verwijzing kunnen geven.
  Kunnen stellen van een diagnose of indicatie, of het doen van een assessment.
 • Wat is een wijk/buurtgerichte aanpak?

  Bij een wijkgerichte aanpak wordt er integraal en multidisciplinair samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk of gebied met multiproblematiek verder verslechtert. De aanpak wordt ook effectief ingezet in kwetsbare wijken en gebieden die al verder zijn afgegleden. Wijkgericht werken richt zich niet alleen op sociale problemen, maar ook op fysieke problemen.
 • Wat zijn weerbare burgers?

  Burgers die niet van iemand of iets afhankelijk zijn. Lichamelijk sterk en gezond en in staat zaken te behartigen.
 • Wat zijn kwetsbare burgers?

  mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of fysieke of psychische aandoeningen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart