Samenvatting: Bedrijfskunde Integraal | 9789001868772

Samenvatting: Bedrijfskunde Integraal | 9789001868772 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bedrijfskunde Integraal | 9789001868772

 • 1 (RECHT) H7 Privacy

 • 1.1 Privacywetgeving

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wet bescherming van persoonsgegevens, Telecommunicatiewet en AVG

  Wet bescherming persoonsgegevens: is de ‘algemene’ privacywetgeving. 
  Telecommunicatiewet: op privacy gebied specifiek op de cookieregels en regels omtrent het versturen van (digitale) commerciële berichten omvat. 
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): is in Europese verordening die direct van toepassing is in alle lidstaten van de EU.
 • De privacywetgeving gaat uit van een bepaalde rolverdeling. In deze rolverdeling is er sprake van drie partijen:

  1. De betrokkene. Dit is degene aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 
  2. De verantwoordelijke. Dit is de partij die de persoonsgegevens ban de betrokkene besluit voor een bepaald doel te gaan verwerken en hiervoor het doel en de middelen aanwijst. 
  3. De bewerker. Dit is de partij die door de verantwoordelijke wordt ingeschakeld om te ‘ondersteunen’ bij de verwerking of de verwerking uit te voeren, maar niet onder dienst direct gezag valt zoals een werknemer dat wel doet.
 • 1.2 Recht en plicht tot het verwerken van persoonsgegevens

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In de privacywetgeving staat precies genoemd wanneer het is toegestaan of verplicht om persoonsgegevens te verwerken, te weten in de volgende gevallen:

  1. Er is toestemming van de betrokkenen. 
  2. Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst. 
  3. Er is een gerechtvaardigd belang. 
  4. Er is een wettelijke plicht.
 • 1.3 Andere relevante zaken betreffende privacy

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Om te beoordelen of het nieuwe doel voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan het Doelbindingsvereiste moet het bedrijf de volgende factoren beoordelen: 

  1. Verwantschap. Staan de producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt in verband met de producten of diensten die de klant al heeft afgenomen? 

  2. Aard van de persoonsgegevens. Zijn er bijzondere persoonsgegevens of gewone persoonsgegevens nodig voor het nieuwe doel? 
  3. Gevolgen voor de klanten. Kan, de klant de reclame ongelezen wissen? 
  4. Wijze van verkrijgen van de persoonsgegevens. Hoe zijn de persoonsgegevens verzameld? 
  5. Passende waarborgen. Is het ‘passend’ om de klant voorafgaand aan het tonen van gepersonaliseerde advertenties de mogelijkheid te geven om hierover zijn zienswijze kenbaar te maken?
 • welke drie vragen moet de marketingmanager beantwoorden als hij een winnende strategie wil ontwerpen?

  1. in welke behoefte willen we voorzien? --> marktsegmentatie
  2. welke klanten gaan we bedienen? --> doelgroep keuzen
  3. hoe kunnen we deze klanten het beste bedienen? --> differentiëren
 • Privacy by design en privacy by default zijn twee principes die met de komst van de nieuwe privacywetgeving worden geïntroduceerd. Wat houden deze principes in?

  - Privacy by design: houdt in dat er door een bedrijf al bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rekening wordt gehouden met privacy. 
  - Privacy by default: houdt in dat de standaardinstellingen van een dienst, apparaat, app, programma of website zo privacy vriendelijk mogelijk moeten zijn.
 • 1.4 Beveiliging van persoonsgegevens.

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens?

  - Pseudonimiseren. Dit houdt in het vervangen van persoonsgegevens door versleutelde gegevens middels een algoritme. 
  - Twee-factor-authenticatie. Dit houdt in dat er bij het inloggen via twee apparaten identificatie moet plaatsvinden. 
  - Logging. Dit betreft automatische logging van alle handelingen rondom persoonsgegevens. 
  - Organisatorische maatregelen. 
  - Beveiligde verbindingen. Dit houdt in het enkel gebruikmaken van beveiligde netwerkverbindingen.
 • 1.5 Gevolgen als er iets misgaat

 • De privacywetgeving maakt onderscheid tussen beveiligingslekken en datalekken. Wanneer is sprake van welke?

  Van een beveiligingslek is sprake wanneer er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden. Van een datalek is sprake wanneer bij de beveiligingslek een aanzienlijke kans is dat er persoonsgegevens verloren gegaan of als het niet is uit te sluiten dat de persoonsgegevens in handen van de onbevoegden zijn terechtgekomen.
 • 2 De primaire processen in bedrijven

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Twee soorten organisaties

  • Ondernemingen (met winstoogmerk)
  • Non-Profit (zonder winstoogmerk)
 • 2.1 Wat is het primaire proces

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem de drie kenmerken van bedrijfsprocessen:

  1. het proces heeft een begin en een eind met input en output. 
  2. Een proces voegt waarde toe voor de (interne/externe) klant van een bedrijf. 
  3. Het proces is gericht op resultaat voor de (interne/externe) klant van een bedrijf.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart