Samenvatting: Een Praktijkgerichte Benadering Van Organisatie En Management | 9789001850241

Samenvatting: Een Praktijkgerichte Benadering Van Organisatie En Management | 9789001850241 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management | 9789001850241

 • 1 Denken over organisatie en management

 • 1.1 Introductie

  Dit is een preview. Er zijn 122 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt er bedoeld met 'het gedrag' van een organisatie?

  De wijze waarop een organisatie optreedt en reageert
 • Het vak organisatiekunde is een............  wetenschap (Vul in)

  • Interdisciplinaire 
 • Hoe leg je uit dat organisatiekunde beschrijvend (descriptief) en voorschrijvend (prescriptief) kan zijn?

  descriptief = beschrijving van gedrag van organisaties: met motieven en gevolgen
  presciriptief = dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen (vanuit de wetenschap)
 • Met welk doel worden elementen uit een ander vakgebied gebruikt?

  Deze worden gebruikt voor een nieuwe benadering binnen organisatiekunde.
 • Wat is interdisciplinaire aanpak

  Dit is wanneer alle toegepaste vakgebieden naar hun waarde worden beoordeeld en dit wordt gebruikt voor een nieuwe benadering
 • Wat is doeltreffendheid/effectiviteit?

  De mate waarin de besturing van een organisatie slaagt.
 • Wat betekent  dat de "besturing binnen een organisatie doeltreffend is??

  De mate waarin de sturing binnen de organisatie slaagt
 • Noem vier wijsgeren voor de industriële revolutie

  Plato, Aristoleles
  Machiavelli: de heerser/de vorst Il principe. Behouden en uitbreiden van macht
  Adam Smith: grondlegger van de moderne economie ("an enquiry into the natrue and causes of the welth of nations).  door arbeidsverdeling kan productiviteit sterk worden verhoogd. Productieve arbeids is de bron van welvaart.
 • Waarom moet er vaak geabstraheerd worden en zijn details ondergeschikt

  Omdat er anders moeilijk een totaalbeeld van de organisatie, organisatieprobleem of project gevormd kan worden
 • Wat is een institutionele organisatievorm? 

  Een organisatie die gezien word als een herkenbare eenheid.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart