Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat ... | 9789013023947 | M C Burkens

Samenvatting: Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat ... | 9789013023947 | M C Burkens Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht | 9789013023947 | M.C. Burkens ....

 • 1 Het onderwerp van het staats en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het onderwerp bij het staatsrecht?

  De primaire wijze hoe de Nederlandse staat is georganiseerd.
 • Wat is het essentiële onderscheid tussen het publiek- en het privaatrecht?

  Privaatrecht houdt zich voornamelijk bezig met de rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling.
  Het publiekrecht houdt zich bezig met de verhouding tussen overheid en burgers, en tussen overheidsinstanties onderling.
  Het staats- en bestuursrecht omvat dus formele en materiële rechtsnormen inzake het handelen van de overheid en de rechtsbetrekkingen van burgers ten opzichte van de overheid.
  Opmerking verdient dat de regels van het privaatrecht bij tijd en wijle van toepassing zijn op overheidsverbanden. Dat is vooral het geval indien de overheid optreedt in het privaatrechtelijk verkeer, als burgerrechtelijk rechtspersoon.
 • Op welke beslissingen heeft het staats- en bestuursrecht betrekking en welke binding gaat ervan uit?

  Het gaat om publiekrechtelijke beslissingen met een eenzijdig bindend karakter. Die eenzijdige binding houdt in, dat de gelding van het besluit niet afhankelijk is van de instemming van hen tot wie het besluit is gericht. Die binding betreft veelal primair de burgers, als norm-geadresseerden, maar ook de overheid zelf wordt door haar besluiten gebonden, omdat veelal een overheidsorgaan tevens norm-geadresseerde is. 

 • 1.1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat houdt het begrip rechtsstaat in?

  Dat de staat zelf gebonden is aan het recht

 • Waar gaat het in het staatsrecht en bestuursrecht om ?

  Het gaat dus om een schijnbaar gevarieerde veelheid van instanties, bevoegdheden, rechtshandelingen etc. 
 • Hoe wordt de voorzitting van een waterschapsbestuur genoemd?

  dijkgraaf
 • Welk onderscheid kunnen we maken in de  bevoegdheidsverdeling?

  onderscheid kunnen we maken in territoriale bevoegdheden dit wil zeggen naar grondgebied en functionele bevoegdheden dit wil zeggen naar beleidsterrein

 • Wat wordt verstaan onder controle mechanismen?

  hieronder wordt verstaan de parlementaire verantwoordingsplicht en vormen van bestuurlijk toezicht

 • 1.1.2 de plaats van het staats- en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 29 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de structuur van de rechtsorde ( positief recht ) ?

  Deze wordt traditioneel ingedeeld in:
  * privaatrecht
  * staats- en bestuursrecht
  * strafrecht
 • En het staatsrecht- en bestuursrecht en het strafrecht ?

  Op deze terreinen gaat het primair om de verhouding tussen  overheid en burgers en tussen overheidsinstanties onderling.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart