Samenvatting: Kern Van Het Bestuursrecht | 9789089743183 | R J N Schlössels, et al

Samenvatting: Kern Van Het Bestuursrecht | 9789089743183 | R J N Schlössels, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Kern van het bestuursrecht | 9789089743183 | R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink ; met medew. van C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers.

 • 1 Introductie en overzicht

  Dit is een preview. Er zijn 54 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Door wie wordt het openbaar bestuur direct of indirect gecontroleerd?

  Door een vertegenwoordigend orgaan, zoals bv de gemeenteraad.
 • Wat doet het openbaar bestuur?

  Het regelt en stuurt het maatschappelijk leven.  Dit doet zij op basis van wetten waarin bevoegdheden en regels gesteld zijn.
 • Wat betekent algemeen mandaat?

  Art. 10:5 Awb. Je krijgt algemene toestemming (non-stop) dat gemeente feestje mag organiseren. Dit moet schriftelijk en gaat niet op functie maar op naam
 • Wat is het verschil tussen het openbaar bestuur en besturen van bv stichtingen.

  Het bestuur van een stichting behartigt een privaatrechtelijk belang van de rechtspersoon. Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang. Hier ligt het publiekrecht aan ten grondslag. De besturen van Stichtingen en verenigingen baseren zich meer op privaatrecht. Wat het algemeen belang is wordt bepaald door democratisch gekozen groep (regering en staten generaal).
 • Wat betekent algemeen bestuursrecht?

  Hier worden onderwerpen behandeld die in het hele bestuursrecht van toepassing zijn.
 • Wanneer is een bestuursorgaan publiekrechtelijk bevoegd?

  In de meeste gevallen is de bevoegdheid van een bestuursorgaan terug te vinden in een wet in materiële zin of in beleidsregels (arrest Kromhout/Rijkswaterstaat). Ook heeft een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid als de beslissing is gebaseerd op een ongeschreven publiekrechtelijke rechtsbeginsel.
 • Rechtsregel arrest Kromhout/Rijkswaterstaat?

  Er moet sprake zijn van op een beleidsregel gebaseerde beslissing waaraan algemene bekendheid is gegeven in een door een bevoegd gezag publicatieblad kan worden aangemerkt als een publiekrechtelijke rechtshandeling.
 • Rechtsregel arrest Long Lin?

  Toepassing van het publieke taakcriterium zorgt ervoor dat er sprake is van een beschikking ook als er geen publiekrechtelijk bevoegdheid is .
  VB wateren zijn eigendom van de staat
 • Rechtsregel arrest stichting bevordering kwalitatieve leefomgeving schiphol?/ arrest stichting sillicose

  Organen van publiekrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken kunnen ook b-organen zijn als ze voldoen aan twee cumulatieve vereisten:
  1. Financiële vereisten
  2. Inhoudelijke vereiste
 • Rechtsregel arrest LTO Noord?

  Art. 1:2 lid 3 Awb. Als een belangenorganisatie opkomt voor de belangen van haar leden, dan komt ze daarmee op voor het collectieve belang van de organisatie tenzij het tegendeel blijkt. Dit moet wel in de statuten staan!
  voorwaarden:
  1. Rechtspersoon art. 2:3 BW
  2. Algemeen/collectief belang
  3. Statuten staat doelstelling vermeld
  4. Feitelijke werkzaamheden
  5. Specifiek zijn omschreven

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Kern Van Het Bestuursrecht