Samenvatting: Belastingrecht Voor Bachelors En Masters | 9789463172073 | G A C Aarts MFP

Samenvatting: Belastingrecht Voor Bachelors En Masters | 9789463172073 | G A C Aarts MFP Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Belastingrecht voor Bachelors en Masters | 9789463172073 | mr. G.A.C. Aarts MFP

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem twee argumenten voor en twee argumenten tegen een geruisloze inbreng:

  Argumenten voor geruisloze inbreng: zoals geen afrekening over stakingswinst: goed voor de liquiditeitspositie; geen desinvesteringsbijtelling; mogelijkheid van een voor-voorperiode van negen maanden.

  Argumenten tegen een geruisloze inbreng: zoals lage afschrijvingsbasis BV; geen stakingsfaciliteiten; minder flexibiliteit als gevolg van standaardvoorwaarden.
 • Noem tenminste vier verschillen tussen een geruisloze inbreng ten opzichte van een rui-sende inbreng.


  • Geruisloze inbreng is geen staking, ruisende inbreng wel;
  • Bij geruisloze inbreng geen stakingsfaciliteiten, bij ruisende inbreng wel;
  • Bij geruisloze inbreng: doorschuiving van de fiscale boekwaarden, bij ruisende inbreng: overdacht tegen waarde in het economische verkeer;
  • Bij geruisloze inbreng: inbreng tegen aandelen met gemaximeerde toebetaling is voorgeschreven, bij ruisende inbreng: geen voorschriften over betaling overdrachtsprijs.
 • Wat is het voordeel van een geruisloze inbreng of geruisloze overdracht voor de overnemer?

  Het acuut te financieren deel van de koopsom wordt lager. (De latente belastingschulden gaan over en de overnemer gaat verder met de boekwaarden van de overdrager
 • Wat wordt fiscaal onder een bedrijfsmiddel verstaan?

  Goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt (art. 3.30, lid 1, Wet IB
  2001) (Zaken bestemd voor duurzaam gebruik in de onderneming).
 • Geef gemotiveerd aan waarom de wetgever in art. 3.54 Wet IB 2001 ten aanzien van bedrijfsmiddelen waarop niet pleegt te worden afgeschreven en bedrijfsmiddelen waarop in meer dan tien jaren pleegt te worden afgeschreven, een functioneel-economische vervangingseis stelt en dat niet doet ten aanzien van andere bedrijfsmiddelen.

  Geen lang uitstel van winstneming (Om te vermijden dat de stille reserves van snel afschrijfbare
  bedrijfsmiddelen via de herinvesteringsreserve niet dan wel over een lange periode in de winst
  zouden vallen).
 • Noem de vier vereisten waaraan voldaan dient te zijn wil er sprake kunnen zijn van “drijvenvan een onderneming”, als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001?

  • organisatie kapitaal en arbeid;
  • deelname economisch verkeer;
  • streven naar winst (objectieve en subjectieve winstverwachting);
  • (zekere) duurzaamheid.
 • Noem vier mogelijke situaties waarin de verkrijgingsprijs kan worden doorgeschoven.

  • huwelijk, echtscheiding, verdeling huwelijksgemeenschap;
  • overlijden;
  • verdeling nalatenschap;
  • schenking;
  • het niet meer voldoen aan de 5%-eis (fictief aanmerkelijk belang);
  • fusies (aandelenfusie, juridische fusie en splitsing).
 • Noem twee verschillen tussen de waardering van voorraad en onderhanden werk.

  Bij onderhanden werk wordt geen aftrek van het constante deel van de algemene kosten, en wel een winstopslag opgenomen
 • Wanneer kan worden gesproken van voorraad en wanneer van onderhanden werk?

  Voorraad: het geheel van goederen dat ter bewerking, verwerking of verkoop, en derhalve bestemd voor de omzet, aanwezig is.
  Onderhanden werk: werk in uitvoering, in opdracht, dat nog niet declarabel is.
 • 1.1 Doel van belastingheffting

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van belasting?

  Verplichte bijdrage van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Belastingrecht Voor Bachelors En Masters