Samenvatting: Bestuurlijke Informatievoorziening | 9789001846046

Samenvatting: Bestuurlijke Informatievoorziening | 9789001846046 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuurlijke informatievoorziening | 9789001846046

 • 1 Organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening

  Dit is een preview. Er zijn 46 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van bestuurlijke informatievoorziening?

  Bestuurlijke informatievoorziening omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een organisatie alsmede ten behoeve van het afleggen van verantwoording.
 • Welke twee andere termen worden ook wel gebruikt voor bestuurlijke informatievoorziening?

  - administratieve organisatie (ao)
  - interne beheersing (internal control)
 • 1.2 Bestuurlijke informatievoorziening in relatie met organisatie en informatie

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn voorbeelden als een bedrijf tekort schiet in informatievoorziening? (4)

  - optreden van doublures (dubbel) in administratieve werkzaamheden
  - uitvoeren overbodige werkzaamheden
  - optreden vertragingen
  - nemen verkeerde beslissingen
 • Wat is bestuurlijke informatievoorziening?

  BIV omvat alle werkzaamheden m.b.t. het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens 
  met als doel, het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, doen functioneren van een organisatie alsmede t.b.v. het afleggen van verantwoording. 
 • Waar heeft het doen functioneren en beheersen betrekking op?

  Doen functioneren en beheersen heeft betrekking op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. 
  - Meedelen van de beslissing aan belanghebbenden
  - Beoordelen en bijsturen
 • Noem de verschillende processen (activiteiten) in een onderneming?

  Primaire processen (kernactiviteiten) -> inkopen, produceren, verkopen 
  Secundaire (ondersteunende) processen -> administratie
 • Wat zijn de wie, wat, hoe en wanneer vragen van het handboek biv?

  - WAT voor informatie is nodig?
  - WIE vervult welke taak in de uitvoering van het proces?
  - WELKE werkwijze moet worden toegepast?
  - Volgens WELK TIJDSSCHEMA diet de gegevensverwerking en de informatievoorziening plaats te vinden?
 • Wat geeft ISO-9000 aan?

  ISO-9000 geeft aan dat een onderneming zijn bedrijfsprocessen (inkopen, verkopen, productie etc.) schriftelijk heeft beschreven in een kwaliteitshandboek en ook daadwerkelijk op deze wijze werkt.
 • Noem de verschillende bedrijfsprocessen (activiteiten) die voor het besturen van belang zijn in een onderneming?

  Primaire processen (kernactiviteiten) -> inkoop, productie, verkoop 
  Secundaire (ondersteunende/beheers) processen -> financieel management, magazijnbeheer, personeelsbeleid
 • Waar gaan afnemers vanuit  bij een ISO-9000 certificering?

  Betere kwaliteit van producten dan een niet gecertificeerd bedrijf.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart