Samenvatting: Bestuursrecht Begrepen | C C G F H Albers

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuursrecht begrepen | Mr. dr. C.C.G.F.H. Albers

 • 1 Algemene Inleiding

 • 1.1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat regelt de wet voor het openbaar bestuur?

  1. Regels voor de organisatie van het bestuur;
  2. regels waar ze zich aan moeten houden;
  3. kent hen bevoegdheden toen
  Details worden niet geregeld omdat het openbaar bestuur moet kunnen acteren op de maatschappij. 
 • 1.1.1 Verschillende bestuursniveaus

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Door wie wordt het dagelijks bestuur van het openbaar bestuur?

  De democratische orgaan dat ook deel uitmaakt van het openbaar bestuur
 • Hoe heet het democratie orgaan die het dagelijks bestuur van de gemeente controleert? (plus wetsartikel)

  De gemeenteraad (art. 169 Gemw)
 • Wie vertegenwoordigt de gemeenteraad? (plus wetsartikel)

  De inwoners van de gemeente (art. 7 Gemw)
 • Door wie wordt de regering gecontroleerd?

  Het (democratisch gekozen) parlement die bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. 
 • 1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welk manier heeft de wetgever geholpen om het algemeen belang voor de besturen duidelijker te krijgen?

  Door hoofdlijnen aan te geven. 
 • Wat wordt ook wel 'publieke belangen' genoemd?

  Het algemeen belang daarbij kan je denken aan de openbare orde, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, het voorkomen van alcoholmisbruik door kinderen en jongeren en immigratie en naturalisatie. 
 • 1.2 Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang?

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bestuursactiviteiten gemeentelijk niveau

  Door college van B&W
  - Vergunningen verlenen
  - Lokale belastingen
  - Bestemmingsplannen vaststellen
  - Subsidies verlenen
  - Financiële hulp
  - Uitkeringen
 • Bestuursactiviteiten op provinciaal niveau

  Door college van gedeputeerde staten
  - Toezicht op gemeentes
  - Ruimtelijke ordening
 • Bestuursactiviteiten op landelijke niveau

  Door ministers, belastingdienst, UWV, SVB
  - Stufi
  - Luchthavenuitbreiding
  - Toeslagenregelingen
  - Arbeidswetten uitvoeren

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart