Samenvatting: Bestuursrecht In Het Awb-Tijdperk | 9789013147513 | Thomas Barkhuysen, et al

Samenvatting: Bestuursrecht In Het Awb-Tijdperk | 9789013147513 | Thomas Barkhuysen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk | 9789013147513 | Thomas Barkhuysen; Jacobine Elisabeth Brink; Christien de Kruif; Willemiena Ouden; Ymre Esther Schuurmans; Michiel Kees Gerard Tjepkema

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht en dit boek

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is en wanneer is er sprak van ren bestuursorgaan?

  Een a of een b orgaan. A-orgaan: typische overheidsinstellin(CBR, DUO). B-orgaan:privaatrechtelijke identiteit die overheidstaak uitvoert (garage die apk keurt).
 • Wat houdt het specialiteitsbeginsel in en waar is dit te vinden?

  Het specialiteitsbeginsel houdt in dat een bestuursorgaan slechts belangen waarvoor de geldende regeling in het leven is geroepen bij zijn afweging mag betrekken.
  Dit beginsel is te vinden in art. 3:4 lid 1 Awb.
 • Wie kunnen er  nog meer vallen onder belanghebbende?

  Bedrijven, stichtingen en verenigingen.
 • Wat houdt het belanghebbende begrip in?

  Direct belanghebbende: geadresseerde,  wie krijgt er nu een besluit.
  Indirecht belanghebbende:  derde-belangh. derder iedereen die geen geadresseerde is. Moet aan de opera criteria getoetst worden.
 • Wat voor regels geeft het bestuursorgaan?

  Het bestuursorgaan geeft regels voor de verhouding tussen de bestuursorganen en de belanghebbende.
 • Wat zijn de drie functies van het bestuursrecht?

  1. Instrumentele functie 
  2. Waarborgfunctie 
  3. Normerende functie
 • Wat houdt de instrumentele functie in?

  Het bestuursrecht geeft de overheid de bevoegdheden (instrumenten) om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat houdt de normerende functie in?

  De burgers kunnen zich beroepen op normen (regels) waar het bestuur zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheid aan moet houden.
 • Wanneer moet je terecht bij de civiele rechter in plaats van de bestuursrechter?

  Als het een inbreuk is op een van de rechten van burgers, en dat deze inbreuk een gevolg is van het handelen van een vergunninghouder.
  Dit betreft het handelen van derden.
 • Hoe kan internationaal recht aan verlening van vergunningen in de weg staan?

  Art. 94 Gw & rechtspraak:
  • wettelijke voorschriften worden niet toegepast als dat in strijd komt met 'eenieder verbindende verdragsbepalingen'

  Dat kan er dus toe leiden dat de burgemeester, die een vergunning verleent, de grenzen in een APV buiten toepassing moet laten omdat het in strijd is met internationaal (vaak Europees recht)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Bestuursrecht In Het Awb-Tijdperk