Samenvatting: Biologische En Cognitieve Psychologie Deel 1

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Biologische en cognitieve psychologie deel 1

 • 1 Week 1: Introductie neuronen en gliacellen

 • 1.1 Bewuszijn: een fysiologische benadering

 • Dit is het vak biologische en cognitieve psychologie. Leg het verschil uit te cognitieve en biologische psychologie

  Biologisch = studie van de biologische basis van de mind --> Structurele modellen
  Cognitief = studie van de mind waarbij functionele verklaringen gebruikt worden --> proces modellen
 • Er zijn twee benaderingen met betrekking tot het mind-body probleem: dualisme en monisme. Wat is het verschil?

  Dualisme = mind en body zijn gescheiden van elkaar: de lichaam is materie en de geest niet
  Monisme = het geloof dat de mind een fenomeen is veroorzaakt door de werking van het zenuwstelsel
 • Wat is blindsight? Wat is de oorzaak en wat suggereert het?

  Blindsight = vermogen van iemand om naar objecten in hun blinde gezichtsveld te reiken terwijl ze zich niet bewust zijn van het waarnemen ervan.

  Oorzaak = veroorzaakt door schade aan het mammalian visuele systeem van de hersenen, maar een functionerend primitief systeem
  Suggereert = dat bewustzijn niet een algemene eigenschap is van alle delen van de hersenen, maar slechts een deel
 • Wat is een split brain? Wat suggereert het?

  Split brain = wanneer iemand twee niet-verbonden hersenhelften heeft, veroorzaakt door het snijden van het corpus callosum. Dit resulteert erin dat alleen de linker hersenhelft taal kan verwerken.
  - suggereert = dat we ons alleen van iets bewust kunnen worden als de informatie erover de verbale communicatieve delen van de hersenen kan bereiken → bewustzijn kan voor een groot deel 'tegen onszelf praten'
 • Wat is unilateral neglect? Wat suggereert het?

  Unilateral neglect = een falen van iemand om dingen aan hun linkerkant op te merken als gevolg van schade aan een deel van de cortex van de rechter pariëtale kwab (houdt zich bezig met ruimtelijke relaties en oriëntatie)
  Suggereert = het bestaan ​​van hersenmechanismen die onze aandacht voor dingen beheersen en dus ons vermogen om ons ervan bewust te worden + een gevoel van lichaamseigendom
 • 1.2 De natuur van gedragsneurowetenschappen

 • Wetenschappelijke verklaringen bevatten twee vormen: generalisatie en reductie. Wat houdt dit in? En wat is een kanttekening?

  1. Generalisatie = Verschijnselen classificeren volgens kenmerken om algemene wetten te formuleren
  2. Reductie = complexe verschijnselen verklaren in termen van eenvoudigere fenomenen

  Kanttekening: We kunnen niet eenvoudig gedrag en fysiologische gebeurtenissen die zich op hetzelfde moment voordoen, met elkaar in verband brengen
  identiek gedrag kan om verschillende redenen voorkomen en kan worden geïnitieerd door verschillende fysio-mechanismen
  → dus we moeten eerst begrijpen waarom een ​​gedrag zich voordoet voordat we de fysiologische gebeurtenis begrijpen waardoor het gebeurde (bijvoorbeeld muizen bouwen nesten voor temperatuurregulatie tijdens de zwangerschap)
 • 1.3 Geschiedenis cognitieve psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • In 1860 ontstond Webner's/Fechners wet, waarin werd gesteld dat fysieke energie gerelateerd is aan sensatie. Tevens stelde Helmholte in 1967 perceptie voor als een proces van onbewuste gevolgtrekkingen over de wereld. Wat werd na 1850 gesteld? Wat suggereert het en waar leidt het toe?

  > 1850: Muller's leer van specifieke zenuwenergieën = hoewel alle zenuwen dezelfde elektrische impulsen dragen, nemen we berichten van verschillende zenuwen op verschillende manieren waar, omdat ze in verschillende kanalen voorkomen
  Suggereert = dat de hersenen functioneel verdeeld moeten zijn + genoemde zenuwgeleiding is oneindig snel (lebenskraft)
  Leidt tot = het idee van specifieke zenuwenergieën maakte de weg vrij voor experimentele ablatie (door P. florens) = delen van de hersenen van dieren verwijderen om te zien wat ze daarna niet meer konden doen, wat de functie van dat deel suggereert
 • Wat ontdekte Helmholtz in 1850? Licht tevens het begrip toe wat hierbij passend is

  1850: Helmholtz = ontdekte zenuwgeleidingssnelheid/nerve conduction velocity = 60 m / s bij mensen wat de weg vrijmaakte voor mentale chronometrie = meten van de snelheid van mentale / neurale processen (bijv. Hoe snel we kleuren onderscheiden)
 • Donders gaf aan mentale processen tijd kosten en die tijd gemeten kon worden: hieruit ontstond ''Donders substraction method''. Wat houdt deze methode in? Beschrijf dit met 3 punten. Geef tevens aan wat 2 problemen zijn met deze methode

  Donders = mentale processen kosten tijd en die kunnen we meten

  Methode

  1. Creëer 2 identieke taken behalve de betrokkenheid van X.
  2. meet de reactietijd bij beide taken
  3. reactietijd met X - reactietijd zonder X = duur van mentaal proces X

  Problemen
  1. De assumptie van fases
  2. Gaat ervan uit dat de fases onafhankelijk zijn
 • Wundt (1979) opende het eerste psychologielaboratorium. Hoe bestudeerde hij stimuli responses? En wat gebruikte hij in onderzoek?

  1979: Wundt = Gebruikte structuralistische benadering om stimuli-respones te bestuderen.
  Structuralisme =  zegt dat onze algehele ervaring wordt bepaald door het combineren van basiselementen van ervaring, sensaties genoemd
  - gebruikte analytische introspectie: proefpersonen moesten hun ervaringen beschrijven als reactie op stimuli in termen van elementaire mentale elementen --> niet een fruitfull approach en afgebroken in de vroege jaren 1900

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Biologische En Cognitieve Psychologie Deel 1