Anatomie en morfologie - Bladeren en naalden

12 belangrijke vragen over Anatomie en morfologie - Bladeren en naalden

Wat is het nut van bladeren?

Licht opvangen, water verdampen, CO2 opnemen en via fotosynthese suikers maken.

Wat is de basis opbouw van bladeren?

Een bladmoes met daarin bladnerven en zijn via een bladsteel verbonden met de twijg. Loofbomen hebben een duidelijke bladschijf terwijl de bladeren van coniferen naald- of schubvormig zijn.

Wat is de bladmoes/mesofyl?

De binnenkant van het blad. Bestaat vooral uit parenchymcellen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de functie van de vaatbundelschede?

Het transportweefsel beschermen. Cellen met verdikte celwanden die de nerf stevigheid geven.

Hoe verschillen naalden van bladeren?

Bij ronde naalden is er geen palissade en spondsparenchym. Bij afgeplatte naalden wordt er aan de bovenzijde een laag palissadeparenchym gevormd. De huidmondjes zitten in rijen geordend over de lengteas. Huidmondjes kunnen of alleen onderop of overal zitten. Er zijn ook hardkanalen in de naalden.

Waar zijn chloroplasten mee gevuld?

Chlorofyl, een pigment dat licht absorbeert waarbij energie vrijkomt voor de aanmaak van suikers. Het ligt in de thylakoiden, waar het fotosyntheseproces plaatsvindt. Chloroplasten hebben hun eigen DNA.

Wat zijn andere pigmenten in planten?

Xantofyl (geel), caroteen (oranje) en anthocyaan (rood). Misschien als bescherming tegen uv straling.

Wat gebeurt er met de chloroplasten voor bladverlies in de herfst?

Ze worden afgebroken en de nutrienten worden deels teruggeleid in de boom en opgeslagen in het parenchym. Hierdoor komen andere kleurstoffen meer tot uiting.

Hoe valt een blad praktisch van de boom?

In de abscissielaag aan de basis van de bladsteel wordt een dun laagje kurk aangelegd waardoor het blad van de twijg breekt.  De laag kan ook ontstaan doordat celwanden plaatselijk worden afgebroken.

Waarom zijn naalden en schubvormigen goed aangepast aan kou?

Klein oppervlak irt inhoud. Ze kunnen rond, driehoekig of plat zijn.

Wat zijn aanpassingen van bladeren aan (a)biotische factoren?

1. Hoge gehaltes tannines of looistoffen. Hierdoor onsmakelijk, lastig verteerbaar of giftig.
2. Stekels
3. Dikke bladeren in volle zon

Wat is het verschil tussen zon- en schaduwbladeren?

Zonnebladeren zijn dikker doordat ze een extra laag palissadeparenchym hebben waardoor het optimaal gebruik kan maken van het vele beschikbare licht. Ze zijn kleiner, dikker celwanden in de epidermid, een dikkere cuticula. Differentiatie in zonne- en schaduw bladeren alleen in schaduwtolerante soorten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo