Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland - Definities van bos en bosbeheer

4 belangrijke vragen over Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland - Definities van bos en bosbeheer

Wat is bos? (Nederlandse definitie)

Landoppervlak van minimaal 0.5 hectare en 30 m breed, bedekt met houtige vegetatie en een kroonbedekking van meer dan 20%

Wat is bos? (definitie van Vlaanderen)

Grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.

en

De kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren; Niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen..., etc.

Wat is het verschil tussen land- en bosbouw?

Bij bosbouw moet beheertechnisch rekening gehouden worden met de langlevendheid van bomen, hierdoor moet voor de lange termijn gepland worden. Hierbij moet rekening gehouden met de voorgeschiedenis van de huidige groeitoestand en de verwachtingen voor de toekomst.
Economisch gezien levert het laten staan van bomen per jaar rente op omdat ze blijven groeien. Hierdoor is het van belang om niet alle bomen te kappen maar alleen te kappen wat er in een jaar bijgroeit.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV)

De vegetatie die in een gebied voorkomt wanneer er geen verstoring plaats vind.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo