Groei - Variatie in groei

11 belangrijke vragen over Groei - Variatie in groei

Waarom is het lastig de specifieke groeiomstandigheden van een specifieke boom te bepalen?

1. Je weet niet waar de wortels zitten
2. Je weet niet hoeveel licht de kroon onderschept

Wat is boniteit of standplaatskwaliteit?

De groeipotentie van een bepaalde boomsoort op een bepaalde standplaats. Wordt uitgedrukt als maximale gemiddelde jaarlijkse volume-aanwas en in bepaalde klassen uitgedrukt.

Wat is de wet van Eichhorn?

Bij een bepaalde gemiddelde opstandhoogte het volume gelijk is ongeacht de standplaatskwaliteit.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe worden de groeiklassen in de opbrengsttabellen bepaald?

De dominante hoogte die een opstand bereikt binnen een bepaald tijdsinterval.

Wat is de Chapman-Richards vergelijking?

Y = a x (1 - e tot de -b x t) tot de c
Y = het bestudeerde kenmerk
a = maximum-waarde die Y kan bereiken
b = parameter die de groeisnelheid beschrijft
c = vormparameter voor de functie en t
t= leeftijd boom of opstand

Waarom wordt de Chapman-Richards vergelijking veel gebruikt?

Omdat hij bij een hogere leeftijd naar een maximum neigt. Ook kun je er de toename van het grondvlak mee schatten.

Wat zijn beperkingen van de opbrengsttabellen?

1. Ze houden er geen rekening met eventuele veranderingen in de groeiomstandigheden tijdens de levensloop van de opstand.
2. Alleen te gebruiken op de standplaatsen waarvoor ze zijn gemaakt.

Wat is een voordeel van mechanistische groeimodellen?

Ze houden wel rekening met de invloed van afzonderlijke groeifactoren, waardoor je groei bij veranderende omstandigheden kunt voorspellen.

Wat zijn nadelen van mechanistische groeimodellen?

Zeer complex, veel onzekerheden. Niet zo praktisch voor voorspelling van groei in een concrete situatie.

Wat is het volume van een boom?

V =  π x (dbh/200 in t kwadraat) x h

Hoe omkom je aan het feit dat bomen naar boven aflopen?

Door aparte secties van 1-2 m op te meten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo