Koolstof- en nutrientenkringloop - Koolstofkringloop

11 belangrijke vragen over Koolstof- en nutrientenkringloop - Koolstofkringloop

Hoe komt C voor in planten?

Lignine, cellulose, suiker en zetmeel.

Wat is de heterotrofe transpiratie?

De afbraak van organische materie waarbij CO2 vrijkomt.

Wat is de netto ecosysteem productiviteit (NEP)?

Het verschil tussen de fotosynthetische CO2-opname (GPP) en de respiratorische CO2 verliezen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is de NEP in de winter negatief?

Dan zijn 's nachts de respiratorische CO2-verliezen groter dan de fotosynthese.

Wat betekent een positieve NEP?

Dat je meer CO2 opneemt dan dat je respireert.

Waarom is een positieve NEP niet gelijk aan koolstofaccumulatie?

Omdat er ook koolstof onttrokken wordt uit het systeem.

Waarom is de NPP van naaldbossen in gematigde streken bijna gelijk aan die van loofbossen?

Omdat naaldbomen minder dan de helft van hun GPP omzetten in biomassa, vanwege de grotere onderhoudsademhaling door hun wintergroene karakter.

Loofbomen zetten iets meer dan de helft van hun GPP om in biomassa, maar hebben in de winter weer minder onderhoudsademhaling.

Waar zit de koolstof in jonge en oude bossen?

Jong = fijne wortels en bladeren
Oud = stammen, takken en houtige wortels

Waar wordt biomassa door gedomineerd?

Houtige organen en de strooiselval door de kortlevende niet houtige organen.

Wat is de verhouding tussen C in de bomen en in de grond bij jonge en oude bossen?

Jong = meer in de grond
Oud = verhouding is gelijk

Welke factoren bepalen de afbraaksnelheid van het strooisel?

1. Hvh strooisel
2. Afbreekbaarheid strooisel
3. Hvh humus
4. Textuur bodem (klei is langzaam)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo