Functies van biodiversiteit

3 belangrijke vragen over Functies van biodiversiteit

Door welke 3 sleutelcomponenten van een ecosysteem wordt biodiversiteit gestuurd?

1. Samenstelling ecosysteem (identiteit en verscheidenheid van soorten en populaties (soortenlijsten en diversiteitsindices))
2. Structuur ecosysteem (fysische organisatie/ruimtelijke patroon, ruimtelijke habitatdiversiteit)
3. Sturende functionele processen (ecologische en evolutionaire processen)

Wanneer noemen we biodiversiteitsfuncties ecosysteemfuncties?

Als ze van economisch nut zijn voor de mens

Hoe kan biodiversiteit van economisch nut zijn voor de mens?

1. Hogere productiviteit van gemengde bossen
2. Verlaging bedrijfsrisico (lagere kans op waarde verliezen)
3. Verhoogde stabiliteit van de opstand

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo