Anatomie en morfologie - Boomvormen

13 belangrijke vragen over Anatomie en morfologie - Boomvormen

Wat bepaald de vorm van de stam?

De rechtheid waarmee de topscheut omhoog groeit en de verdeling van groei en van de zijtakken.

Waarom hebben naaldbomen vaak zo'n rechte stam?

Ze hebben een sterk dominante topscheut en de groei van zijtakken wordt onderdrukt.

Waarom hebben loofbomen een onregelmatigere groei dan naaldbomen?

De groei van de topscheut is flexibeler en de controle over de groei van de zijtakken is minder. Daardoor is de vorm van de kronen onregelmatiger en hebben ze een minder rechte stam. Door deze flexibiliteit kunnen ze makkelijke naar het licht toe groeien.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een sympodium en hoe ontstaan ie?

De stam vertakt zich sterk en de boom heeft een oplossende spil. Doordat het apicale meristeem regelmatig sterft door externe factoren.

Wat zijn polycorme soorten?

Hoogte groei wordt overgenomen door eeen of meerdere zijtakken. Bij continue vertakking ontstaat een polycorme kroon.

Wat zijn orthotrope takken?

Takken met een sterk verticaal gerichte groei. De takken en bladeren zijn in een spiraal rond de takas aangelegd.

Wat is plagiotrope groei?

Takken met een horizontaal gerichte groei. Bladeren liggen in een plat vlak  en de kroon vertoont een laagsgewijze opbouw.

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire plagiotropen?

Bij primaire staan de knoppen en bladeren in een plat vlak. Bij secundaire staan de knoppen en bladeren spiraalsgewijs rondom de takas, maar krommen de twijgen en bladeren zich totdat zij in een plat vlak komen te liggen.

Wat is het verschil tussen langloten en kortloten?

Langloten = takken met een normale lengte
Kortloten = takken met een korte lengte (minder internodia, bladeren dicht op elkaar, veel bladoppervlak maar weinig energie in takgroei)

Wat is de functie van secundaire groei?

Om de sterkte van takken, de stam en de wortels te vergroten om zo de steeds grotere massa en omvang van de groeiende kroon te kunnen dragen.

Hoe worden drukkrachten opgevangen?

Door axiale trekvoorspanning aan de periferie van de stam.

Hoe weerstaan bomen mechanische krachten?

Door anatomische houtkenmerken en de vorming van reactiehout op plekken langs de stam waar grote druk of trekkrachten optreden.

Waarom hebben bomen met grotere kronen dikkere stammen?

De dikke stam kan de grotere mechanische belasting van een grote kroon opvangen en levert een effectievere waterstroom.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo