Anatomie en morfologie - Primaire en secundaire groeistructuren

13 belangrijke vragen over Anatomie en morfologie - Primaire en secundaire groeistructuren

Wat is een metameer en wat doet ie?

De elementaire bouwsteen van de primaire groei. Ze worden gemaakt door meristemen in de eind/lateraleknop. Wanneer de knoppen uitlopen, zuigen de cellen in deze metameren zich vol met vocht, strekken zich uit en vormen een nieuwe scheut.

Wat zijn apicale knoppen?

Ze kunnen lange takassen vormen door meerdere scheuten na elkaar te produceren.

Wat is een slapende knop?

Een knop die in rust is en in een later jaar uit uitkomt. Zit vlak onder de bast en blijft verbonden met het centrale merg door middel van een rij parenchymcellen: het knopspoor.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het nu van slapende knoppen?

Zo hebben bomen altijd een reservevoorraad van groeipunten om verlies van takken en twijgen te compenseren of om te reageren op snelle veranderingen.

Hoe wordt de gesloten cambiumcirkel gevormd?

De cellen van het procambium fuseren met de parenchymcellen tussen de vaatbundels.

Waar is de cambiumcirkel verantwoordelijk voor?

Secundaire groei, waarbij naar binnen toe xyleem (hout) en naar buiten toe floëem (bast) wordt gevormd.

Hoe wordt schors gevormd?

Afgesneden delen van de bast en de nieuwe felleemcellen sterven af.

Wat doen zeefcellen (naald) of zeefvaten+zustercellen (loof)?

Het langeafstandstransport van suikers tussen bladeren en andere delen van de plant.

Waar zorgen bastvezels en steencellen voor?

Mechanische stevigheid.

Waar bestaat het hout van naaldbomen uit?

Tracheiden. Doen transport van water en nutrienten van wortels naar rest van de plant en bieden mechanische stevigheid.

Waar bestaan het hout van loofbomen uit?

Houtvaten = transport van water en nutrienten
Vezels = sterkte
Merg = in eerste jaren opslag van de in de bladeren geproduceerde suikers

Wat zijn de 4 wijzen waarop adventiefmeristem nieuwe takken en wortels kunnen vormen?

1. Waterlot (zijtak aan boom)
2. Wortelopslag (nieuwe boom uit wortel)
3. Stooflot of telg
4) aflegger

Wat beinvloed de hoeveelheid hout die wordt gevormd?

1. Weersomstandigheden tijdens groeiseizoen
2. Concurrentie met andere soorten
3. Leeftijd en vitaliteit boom

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo