Voedselweb - Afbrekers

8 belangrijke vragen over Voedselweb - Afbrekers

Wat zijn ideale omstandigheden voor afbraak in de bodem?

1. Voldoende beschikbaar water
2. Voldoende nutriënten voor het proces

Hoe kunnen bodemorganismen toch organisch materiaal verteren?

Doordat ze via symbiose met micro-organismen in hun darmkanaal leven.

Waarom zijn schimmels de belangrijkste reducenten?

Ze zijn in staat netwerken van schimmeldraden te vormen waarmee ze gemakkelijker van plek naar plek door de bosbodem heen kunnen groeien dan bacteriën. Ook beter aangepast aan zuurdere en voedselarmere omstandigheden en produceren een grotere diversiteit van enzymen dan bacteriën. Vooral hoofdrol bij heel lastig af te breken verbindingen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de subcategorieën van bodemdieren (gebaseerd op dieet)?

1. Bacterie-eters
2. Schimmeleters ((a) alleen inhoud of (b) ook celwand)
3. Strooiseleters
4. Houteters
5. Worteleters
6. Predatoren
7. Omnivoren

Wat zijn de hoofdoorzaken van de steeds dikker wordende strooisellagen in onze bossen?

Vermesting en verzuring -> grotere strooiselproductie en een lagere afbraaksnelheid.

Hoe beinvloed de hvh stikstof de afbraaksnelheid?

Meer = lagere productie enzymen betrokken bij afbraak lignine
Meer = goed afbreekbare verbindingen worden sneller afgebroken

Zo daalt de strooiselkwaliteit sneller.

Waar leidt een lagere schimmelbiomassa tot?

1. Minder schimmel etende ongewervelde dieren
2. Lagere immobilisatie van stikstof in schimmelweefsel, stikstof circulatie kan toenemen

Wat zijn subcategorieën van bodemdieren (gebaseerd op grootte)?

1. Microfauna
2. Mesofauna
3. Macrofauna
4. Megafauna

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo