Successie en bosdynamiek - Sucessiemodellen

6 belangrijke vragen over Successie en bosdynamiek - Sucessiemodellen

Wat zijn de 2 groepen modellen?

1. Beschrijvend
2. Mechanisch

Waar gebruik je mechanische modellen voor?

Het beschrijven van veranderingen in de eigenschappen van het bossysteem op grond van de proceskennis over veranderingen in componenten van het systeem en hun interacties.

Waar gebruik je beschrijvende modellen voor?

Geven een globaal inzicht in de processen die tijdens successie een rol kunnen spelen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn conceptuele modellen?

Niet gericht op specifieke groeiplaatsen, maar trachten globale patronen van bosontwikkeling na verstoring te beschrijven, met aandacht voor de onderliggende processen. Beschrijving van algemene ecosysteemkenmerken.

Wat zijn de 4 fasen in de bosontwikkeling?

1. Reorganisatiefase (mineralisatie van DOM is hoger dan de toename van de levende biomassa)
2. Opbouwfase (totale biomassa neemt toe tot max, meeste controle)
3. Transitiefase (tot biomassa daalt door sterven bomen en verjonging)
4. Dynamisch evenwicht.  (dynamische mozaik van ontwikkelingsfasen aanwezig)

Wat geven pathwaymodellen weer?

De belangrijkste ontwikkelingstendensen op een specifieke groeiplaats aan de hand van opeenvolgende fasen in soortensamenstelling. Ze gen de mogelijke richtingen van successie weer in de vorm van ontwikkelingsreeksen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo