Koolstof- en nutrientenkringloop - Nutrientenkringlopen

25 belangrijke vragen over Koolstof- en nutrientenkringloop - Nutrientenkringlopen

Waar zit de biogeochemische cyclus van nutriënten?

De voedingskringloop binnen het bosecosysteem en wordt gestuurd door de processen van nutriëntenopname en de strooiselval en -afbraak. De meeste nutriënten circuleren binnen dit systeem.

Waar zit de geochemische cyclus?

Het vrijkomen van nutriënten uit verwering van het moedermateriaal en de uitwisseling van nutriënten tussen ecosystemen.

Waarom houden bomen nutriënten vast binnen celweefsel?

Dit verzekerd de boom van groei en vitaliteit, vooral als de nutriëntenbeschikbaarheid laag is.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welke bossen is retranslocatie (verplaating van nutriënten voor de bladval) groter?

In bodems met een lage bodemvruchtbaarheid.

Waarom zijn P, N en K zo mobiel?

Omdat ze vooral in het celvocht en de celorganellen zitten.

Wat bepaald de opname van nutriënten uit wortels?

1. Beschikbaarheid nutriënten
2. Verspreiding nutriënten
3. Waterhvh in bodem
4. Snelheid watertransport naar wortels

Waar zitten de meeste fijne wortels?

90% van de fijne wortels die nutriënten opnemen zitten in de humuslaag en de bovenste 20 cm van de bodem.

Waarom is het voor wortels gunstig om in contact te staan met een schimmelnetwerk?

Omdat het contactoppervlak tussen wortel en bodem dan sterk wordt vergroot.

Hoe houden bomen de elektronenneutraliteit binnen de boom?

Door bij de opname van positieve kationen, H+ uit te scheiden.

Hoe zorgt nutriëntenopname voor een natuurlijke verzuring van de bodem?

Omdat bomen meer kationen opnemen dan anionen en dus meer H+ dan OH- uitscheidt.

Wat is een nadeel van een hoge stikstoffixatie?

De vegetatie kan dan niet alles opnemen, waardoor en veel nitraat in de bodem komt, vervuiling water.

Hoe diffunderen opgeloste stoffen uit bladeren?

Via apoplasma en een waterlaagje op bovengrondse plantenweefsels.

Wanneer spoelen er passief nutriënten uit bladeren?

Bij veel regenval of percolatie. Of tijdens het groeiseizoen.

Welke bladeren/bomen zijn gevoelig voor uitspoeling?

Wintergroene bomen.
Pas uitgelopen, oude afstervende of beschadigde bladeren of naalden.

In welk bos is de snelheid van de circulatie van nutriënten hoger?

Loofbos
Jonge opstanden (snelle groei, hoge beschikbaarheid nutriënten van oude opstand)

Waarom neemt in oudere bestanden de nutriëntenopname af?

Beschikbaarheid nutriënten neemt af door vertraging van de strooiselafbraak, meer interne retranslocatie.

Welke boom heeft een hogere nutriëntenconcentratie?

Loof, strooiselval is ook groter.

Wat zijn de functies van bodemfauna?

1. Strooisel fragmenteren
2. Oppervlakkige waslaagje beschadigen
3. Strooisel begraven

Welk strooisel breekt snel af?

1. nutriëntenrijk
2. Lage zuurgraad
3. Lage verhouding van C en lignine tot N en andere nutriënten

Waarom breekt strooisel met een lage C/N sneller af?

Weinig C tov. N aanwezig om bruikbaar te zijn voor micro-organismen. Veel C vertraagt het afbraakproces.

Wat is het voordeel van een hoge Ca-concentratie?

1. Hogere abundantie en diversiteit in de regenwormpopulatie
2. Lagere bodemzuurgraad
3. Hogere uitwisselbaar Ca-gehalte
4. Hoger aandeeel plantopneembare basische kationen
5. Hogere afbraaksnelheid strooisellaag

Wat zijn de gevolgen van een lage strooiselafbraaksnelheid?

1. Accumulatie onverteerd strooisel
2. Dikke morhumus
3. Grote voorraad immobiele, niet beschikbare nutriënten

Wat zijn de gevolgen van een hoge strooiselafbraaksnelheid?

1. Vorming mullhumus
2. Snelle circulatie nutriënten
3. Grote uitspoelingsflux die niet benut kunnen worden in bodem of plant

Waarom bevorderen bossen de droge depositie van partikelen?

Omdat ze een ruwe oppervlaktestructuur hebben en een groot onderscheppend oppervlak. Door regen of afval komen de parikelen op de bosbodem.

Waar komen onze basische kationen vandaan?

De zee.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo