Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland - Bos in Vlaanderen en Nederland: geschiedenis en actuele situatie

8 belangrijke vragen over Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland - Bos in Vlaanderen en Nederland: geschiedenis en actuele situatie

Wat is de eerste periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Van laatste ijstijd tot nieuwe steentijd. Weinig impact mens, landschap grotendeels bos.

Wat is de tweede periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Van nieuwe steentijd tot Romeinse periode.
Mens gaat zich permanent vestigen en aan nieuwe landbouw doen. Bos -> landbouwgrond. Nog geen sprake van bosbeheer, wel houtkap.

Wat is de derde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Begin Romeinen tot eind Romeinen.
Bos wordt sterk teruggedrongen. Hakhout.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de vierde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Val Romeinen tot Middeleeuwen (bevolkingsgroei en organisatie).
Door gedeeltelijke ontvolking platteland spontane bosuitbreiding. Draait later weer om.

Wat is de vijfde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Lichte Middeleeuwen tot
Meer bos weg door oprichting abdijen en steden. Verre bosdegradatie leidde tot houttekort. Ontstaan van dringende maatregelen die de aanvoer van hout veilig moesten stellen, bosaanplantingen.

Wat is de zesde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Eerste historisch gedocumenteerde bosaanplantingen tot 19e eeuw.
Verschillende gebruiksrechten werden strengen gereguleerd met het oog op bosbehoud. Hakhout groot, intensief beheerd dus. Bosbeheer met veel kennis en kunde uitgevoerd. Hout bestemd voor hoogwaardige toepassingen moest geimporteerd worden. Adel heeft veel gedaan voor bos (om te kunnen blijven jagen).

Wat is de zevende periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?

Van 19e eeuw tot nu.
Opkomst moderne landbouwtechnieken, gedeelte vervanging van hout als brandstof door steenkool en olie. Globalisering en concurrentie. Verdere ontwikkeling van bosbouw als wetenschap. Bosareaal neemt sterk toe, vooral dennen aangeplant.

Waarom is er weinig bos dat minstens 150 tot 200 jaar oud is?

De opeenvolgende periodes van bosontginning en uitbreiding.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo