Anatomie en morfologie - Opbouw van het hout

22 belangrijke vragen over Anatomie en morfologie - Opbouw van het hout

Waar is het xyleem verantwoordelijk voor?

Watertransport (wortels naar bladeren), opslag water en assimilaten, versteviging stam en takken, goede verankering.

Waar bestaat de houtige celwand uit?

1. Cellulose (40%)
2. Lignine (20-35%)
3. Hemicellulose ( 15-35%)
4. Verschillende inhoudsstoffen (10%)

Wat is de functie van de dunnen middenlamel?

Verbind cellen onderling, veel lignine en pectine die celwanden aan elkaar verbind.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de functie van de primaire wand?

Ligt op middenlamel. Microfibrillen liggen kriskras over elkaar heen. Gelijke delen lignine, cellulose en hemicellulose aanwezig.

Wat is de functie van de secundaire wand?

Meeste soorten hebben s1 (dun) en s2 (dik) , soms gevolgd door s3 (dun). Veel cellulose en de microfibrillen hebben een duidelijke orientatie. S1 en s3 meer horizontaal. S2 meer verticaal. Dit verschil in orientatie zorgt voor meer stabiliteit.

Wat is de functie van de tertaire wand en/of wratlaag?

Op s2 of s3. Wratlaag bestaan uit kleine lokale verdikkingen die ontstaan als laatste stap in de vorming van de celwand.

Waarom zijn de meeste cel- en weefsel typen axiaal (langs de stamas) georienteerd?

Het transport vind in de lengterichting van de stam plaats en de druk- en trekkrachten kunnen beter door axiaal georiënteerde cellen en weefsels worden opgevangen.

Wat is de functie van stralen?

Het transport van assimilaten tussen bast, cambium en houd, de opslag van suikers en struen belangrijke fysiologische processen aan. (spinthout -> kernhout bvb). En mechanische stabiliteit.

Wat zijn harskanalen en wat is de functie van hars?

Kanalen omkleed met epitheelcellen (gespecialiseerde parenchymcellen) waarin hars wordt geproduceerd. Hars kan wonden afsluiten.

Wat zijn ringporige loofbomen?

Ze vormen in het voorjaar vaten met zeer grote celholtes in het vroeghout aan het begin van de jaarring en vaten met kleine celholtes in het laathout dat in de zomer wordt gevormd. Iedere jaarring begrint met een ring van grotere vaten.

Wat zijn verspreidporige loofbomen?

Hebben vaten met kleinere celholtes die minder varieren in de jaarring. Grootste vaten zitten in het vroeghout. Ze worden gestaag kleiner.

Waarom is in verspreidporige soorten heft effect van de groeisnelheid op de sterkte en dichtheid van het hout minder uitgesproken?

Omdat daar minder variatie in de grootte van celholtes is. Als een ringporige minder hard groeit = meer grote celholtes = lagere kwaliteit.

Waardoor werden planten groeien en waarom was dit een voordeel?

Er ontstonden planten die ligninen en tracheiden konden aanmaken, waardoor houtcellen ontstonden. Beter voor lichtconcurrentie.

Hoe werd watertransport en stevigheid gescheden in loofbomen?

Vatcellen met grotere celholtes voor watertransport en vezels voor mechanische stabiliteit.

Wat is het voordeel en nadeel van grote en lange vaten?

Efficient watertransport, maar het vatsysteem is ook gevoelig voor verwonding of embolie.

Wat is juveniel hout?

Hout dat wordt gevormd in de eerste 20 tot 30 jaar door het jonge cambrium. Het juveniele hout zit in de kroon en het bovenste stamgedeelte en loopt het als een cilinder door het middelste stamgedeelte. Het heeft kortere tracheiden of vezels, de microfibrillen in de celwand lopen steiler en de dichtheid is lager. Kan meer druk dan trekkrachten opvangen.

Wat is volgroeid hout?

Met toenemende leeftijd wordt in het onderste stamgedeelte volgroeid hout gevormd. Is van hogere kwaliteit. Kan meer trekkrachten opvangen, is minder flexibel.

Wat zijn verschillen tussen spinthout en kernhout?

Kernhout:
1.  meer inhoudstoffen
2. Niet of minder permeabel
3. Oxidatie inhoudsstoffen donkerder
4. Beter bestand tegen aantastingen door schimmels en bacterien en dus duurzamer

Wat is een valse kern?

Wel donkerder van kleur, maar geen hogere weerstand tegen aantasting omdat de inhoudstoffen niet in de celwanden gebonden worden maar vrij in de celholtes liggen. Verkleuring is gevolg van schimmelinfectie.

Wat is het verschil tussen verticale en horizontale wortels?

Verticaal : grotere vaten voor effricient watertransport richting stam
Horizontaal: veel reactiehout (meer mechanische belasting) en kleinere vaten.

Wat is de functie van reactiehout?

Met de vorming van reactiehout reageert de boom op veranderingen en probeert zo het evenwicht van mechanische spanningen weer te herstellen.

Wat voor reactiehout vormen naald- en loofbomen?

Naald = drukhout (donkerder)
Loof = trekhout (soms wat lichter)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo