Successie en bosdynamiek - Bosdynamiek en soortendiversiteit

3 belangrijke vragen over Successie en bosdynamiek - Bosdynamiek en soortendiversiteit

Hoe ziet het model van Fanta eruit?

Primaire successie is voorgesteld als een min of meer rechtlijnig verlopende ontwikkeling, die vertrekt van een boomloze fase, overgaat naar een initieel bos om uiteindelijk via verschillende overgangsfases te komen tot het eindstadium.

Waarom zijn vogels geschikt om boslandschap mee te beoordelen?

Omdat ze eisen stellen aan de broeibiotoop en aan de foerageerbiotoop.

Wat zijn ecologische vogelgroepen?

Vogels die dezelfde eisen stellen aan hun leefmilieu.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo