Populatiedynamiek - Verjonging

23 belangrijke vragen over Populatiedynamiek - Verjonging

Wat is de eerste stap in het generatieve verjongingsproces?

De productie van voldoende kiemkrachtig zaad.

Wat zijn interne factoren die de zaadproductie beinvloeden?

Genotype, de leeftijd, de boomgroote en de vitaliteit van de boom.

Wat zijn externe factoren die de zaadproductie beinvloeden?

Het weer, de bodemvruchtbaarheid en -waterhuishouding, de graad van beschaduwing en zaadpathogenen of -predatoren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom zien we planten met mastgedrag vooral bij hogere breedtegraden (>45)?

Omdat daar meer windbestuivers en planten voorkomen die door zaadpredatoren verbreid worden.

Wat zijn oorzaken van mastjaren?

1. Natuurlijke selectie bij bepaalde soorten
2. Weer en klimaat

Waarom is mastgedrag voordelig voor windbestuivers?

Een massale, synchrone bloei verhoogt de kansen op bestuiving.

Waarom is mastgedrag voordelig voor soorten met gespecialiseerde zaadpredatoren?

Predatoren zullen door 'verhongering' weinig abundant aanwezig zijn voor een mastjaar, en tijdens een mastjaar met een overaanbod van voedsel te maken krijgen dat slechts een kleine fractie van het zaad aangetast kan worden.

Wat is de zaadregen / zaadverspreiding?

Het ruimtelijke patroon van zaden ontstaan ten gevolge van verbreiding.

Wat is de makkelijkste manier om soorten in de delen na hun verbreidingsstrategie?

Op de vector verantwoordelijk voor de verbreiding. Dat gebeurt weer op basis van de morfologische aanpassingen die de zaden vertonen.

Wat zijn anemochore soorten?

Soorten verbreid door wind.

Wat zijn hydrochore soorten?

Soorten verbreid door water.

Wat zijn myrmecochore soorten?

Soorten verbreid door mieren.

Wat is de terminale valsnelheid?

De snelheid waarmee een zaad zal vallen wanneer zich een evenwicht heeft ingesteld tussen de neerwaartse zwaartekracht en opwaartse wrijvingskrachten.

Waarom is zoöchorie minder makkelijk te kwantificeren?

Het wordt gestuurd door het gedrag van dieren.

Welke zaadpredatoren zijn actief na de verbreiding?

Grotere, mobielere en generalistische soorten.

Wat is endogene kiemrust?

Het embryo is nog niet volledig ontwikkeld of fysiologische remmingen (een bepaalde temperatuur).

Wat is exogene kiemrust?

Het zaad heeft een voor water ondoordringbare zaadhuid of hij is dermate hard dat de groei van het embryo wordt verhinderd.

Waar hangt een succesvolle vestiging het meest vanaf?

Het kiembed waarop het zaad valt. De aanwezigheid van een strooisellaag en de bedekkingsgraad van de bodemvegetatie.

Waarom kan een zaad zich minder goed vestigen op een strooisellaag?

Verhoogt de kans op uitdroging en de kans op schimmelinfecties.

Wat is vegetatieve verjonging?

Kloning. Nieuwe individuen blijven dicht bij de moeder plant en voor lange tijd met haar verbonden. Ze koloniseren zelden een nieuw habitat.

Waarom is voor sommige bossoorten vegetatieve verjonging hun enige optie?

1. Ze kunnen in dat bos milieu nauwelijks tot bloei of zaadzetting komen
2. Omstandigheden zijn dermate veranderd dat ze zich nauwelijks tot niet uit zaad kunnen vestigen.

Hoe ontstaat een nieuwe boom uit stekken?

Een afgebroken tak vormt nieuwe adventiefwortels.

Waar is hakhoutbeheer op gebaseerd?

Het regeneratievermogen. Bomen raken beschadigd en vervangen het verloren weefsel door uitlopers te vormen aan de overgebleven stam. Adventief- of slapende knoppen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo