Samenvatting: Competentievergroting In De Residentiële Jeugdzorg / Deel Hbo | 9789055746392 | N W Slot, et al

Samenvatting: Competentievergroting In De Residentiële Jeugdzorg / Deel Hbo | 9789055746392 | N W Slot, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / deel HBO | 9789055746392 | N.W. Slot, H.J.M. Spanjaard ; [ill.: Juliette de Wit].

 • 1 Kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg

 • 1.1 Inleiding

 • Waarom komen kinderen in een residentiële instelling terecht?

  Zij kunnen niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedingsproblemen, problematiek van de jeugdige zelf of een combinatie van beide
 • 1.2 Wat is residentiële jeugdzorg

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is residentiële jeugdzorg?

  Wanneer kinderen en/of jongeren dag en nacht opgenomen zijn in een voorziening waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel ook behandeld worden.

 • voor hoeveel jongeren bied een leefgroep plaats?

  vaak aan zes tot tien jongeren
 • Op welke vlakken kunnen leefgroepen van elkaar verschillen? (3)

  - de begeleiding overdag
  - de mate waarin groepsleiders naast het werken op leefgroep nog andere taken hebben
  - de begeleiding tijdens de nacht
 • Waarom stonden instellingen vroeger afgezonderd van de bewoonde wereld, bijvoorbeeld in een bos? (2)

  - zo werden jongeren afgeschermd tegen de mogelijk 'slechte invloeden' van de stad en groeide ze op in een 'gezonde' omgeving en werden ze begeleid in het volgen van onderwijs/leren van een vak
  - destijds was de grond in deze contreien relatief goedkoop en waren er mogelijkheden jongeren te werk te stellen, bijvoorbeeld bij de ontginning van veengronden.
 • De doelstellingen in de leefgroepen tegenwoordig zijn gericht op het omgaan met de eisen die het dagelijks leven in de samenleving stelt. Hoe wordt dit bewerkstelligd? (2)

  - Enerzijds worden de jongeren gestimuleerd zo veel mogelijk deel te nemen aan de samenleving buiten het tehuis
  - Anderzijds wordt de samenleving zo veel mogelijk binnen de muren van het tehuis gehaald bijvoorbeeld door ouders vrienden van de jongeren en ook buurtbewoners regelmatig op bezoek te laten komen.
 • Wat zijn enkele aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte (de leefgroepruimte) rekening gehouden moet worden? (5)

  - veiligheid
  - warmte en gezelligheid
  - mate waarin gangen douchen e.d te overzien zijn door de groepsleiding
  - mogelijkheden voor jongeren zich terug te trekken
  - mogelijkheden jongeren taken te laten uitvoeren
 • Wat betekent verzorging in de residentiële jeugdzorg?

  Verzorging betekent dat de groepsleiding zorg draagt voor de elementaire levensbehoeften, zoals nachtrust, een dagrimte, kleding, eten, drinken, lichamelijke verzorging, veiligheid en steun
 • Wanneer hebben we het over opvoeden in de residentiële jeugdzorg?

  Wanneer groepsleiders proberen de jongeren praktische, cognitieve en sociale vaardigheden te leren om zo veel mogelijk zelf in eerder genoemde levensbehoeften te voorzien en wanneer ze waarden en normen proberen over te dragen.
 • Wanneer gaat opvoeding over in behandeling?

  Wanneer de groepsleiding, op basis van observaties en een plan, systematisch werkt aan bepaalde verandering in cognities, emoties en/of gedrag.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Competentievergroting In De Residentiële Jeugdzorg / Deel Hbo