Samenvatting: Cross-Cultural Psychology Critical Thinking And Contemporary Applications, Sixth... | 9781138668386 | Professor Eric B Shiraev, et al

Samenvatting: Cross-Cultural Psychology Critical Thinking And Contemporary Applications, Sixth... | 9781138668386 | Professor Eric B Shiraev, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Cross-Cultural Psychology Critical Thinking and Contemporary Applications, Sixth Edition | 9781138668386 | Professor Eric B Shiraev; David A Levy

 • 1 Understanding Cross Cultrual Psychology

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kennis is de informatie met een doel

  1. Wetenschappelijke kennis - Systematische obseravties, metingen en evaluaties. 
  2. Psychologische kennis - Collectie van populaire meningen en aannames
  - General - Gedachte dat een droom de toekomst voorspelt
  - Specifiek - Geluksarmband 
  3. Ideologie - Perceptie van de wereld en principes ( goed en kwaad)     
  4. Legale kennis - regels en principes die worden gebruikt door de autoriteiten en burgers om te oordelen over menselijk gedrag
 • Power Distance - Machtsafstand

  Gelijkheid van de individu in een maatschappij en in hoeverre accepteren de leden van de groep de macht vanuit de organisatie
  High power: Hiërarchisch. Regels worden opgevolgd door minderen in de machtsrelatie ( Japan of Zuid Korea)
  Low Power:  Machtsverschillen alleen waar het passend is (Oostenrijk, Denemarken, Israël)
 • 1.1 what is crosscultural psychology?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is cross-culturele psychologie?

  is de kritische en vergelijkende studie van de invloed van verschillende culturele effecten op de menselijke psychologie.

  - vergelijkend omdat het conclusie trekt van minstens twee samples dat minimaal twee culturele groepen representeert // kritisch omdat vergelijken kritische skills nodig heeft.

  - bestudeert verbindingen tussen culturele normen / gedrag / manieren waarop bepaalde menselijke activiteiten worden beïnvloed door verschillende, soms ongelijke sociale en culturele krachten. Onderscheid tussen verschillen, maar ook universele overeenkomsten  verenigen / begrip
 • 1.3 cultural traditionalism

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn kenmerken van een niet-traditionele (moderne) cultuur?

  - Gebaseerd op nieuwe principes, ideeën en praktijken
  - Gericht op wetenschap en technologie
  - Omarmt technologie-gedreven ontwikkelingen
 • 1.4 empirical examination of culture

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • 6 dimensies van culturele dimensies van hofstede

  – onderzoek naar verschillen tussen landsculturen 6 dimensies geven inzicht in de manier waarop een cultuur zich uit en welk effect dit heeft op de manier van leven  NL = handelsnatie / politiek vooruitstrevend

  -machtafstand
  -Individualisme/collectivisme
  -Masculien/feminien
  -onzekerheidsvermijding
   -Langetermijn oriëntatie
  -toegeeflijk vs terughoudend
 • Wat is machtafstand binnen een cultuur en hoe uit dit zich in verschillende landen?

  De mate waarin leden in samenleving accepteren dat macht ongelijk is verdeeld.

  - High-power-distance (hiërarchische) culturen: accepteren over het algemeen ongelijkheid tussen leiders en volgers, strengere gedragsregels in verband met sociale status (Oost-Europa, Azië)
  - Low-power-distance (egalitaire) culturen: minder nadruk op statusgebonden gedragsregels (Noord-Europa, VS)  

  Nederland scoort laag (38 op 100)  onafhankelijke geest, machtverschillen alleen waar dat past, gelijke rechten en makkelijk toegang tot hogergeplaatsten.
 • Waar gaat individualisme/collectivisme over en wat zijn de kenmerken van een individualistische samenleving zoals Nederland?

  gaat over de mate waarin de personen in een samenleving onderling van elkaar afhankelijk zijn. Hier gaat het vooral over ‘wij’ vs ‘ik’-denken

  - Individualistisch: ieder zorgt voor zichzelf, losse banden tussen individuen
   - Collectivistisch: wij-denkende samenleving gaan uit van het denken vanuit de groep, die zorg draagt voor het individu, in ruil voor loyaliteit  mensen leven in hele hechte groepen

  - Nederland: hoog op individualisme, los sociaal netwerk, zorgen voor directe familie
 • Wat zijn de kenmerken van een masculiene samenleving?

  - Competitie
  - Resultaatgerichtheid
  - Succes
  - Winnen/beste zijn
  - Japan
 • Wat is langetermijnoriëntatie en hoe wordt dit kenmerk beschreven?

  - Langetermijnoriëntatie beschrijft de mate waarin een samenleving verbonden is met zijn eigen verleden en tegelijkertijd de uitdagingen van vandaag en de toekomst aangaat.
  - Laag: voorkeur voor tradities en normen, achterdochtig tegenover verandering.
  - Hoog: pragmatisch, bevordert zuinigheid en onderwijs voor de toekomst.

  Nederland is pragmatisch (nut en bruikbaar). Waarheid hangt af van situatie, context en tijd.
 • Wat is het verschil tussen toegeeflijk en terughoudend op het gebied van de mate waarin mensen proberen hun wensen en impulsen onder controle te houden?

  mate waarin mensen proberen hun wensen en impulsen onder controle te houden, gebaseerd op de manier waarop zij worden opgevoed . Zwakke controle heet toegeeflijk en strakke controle is terughoudend.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart