Samenvatting: Cursus Expressionisme Werkboek | 9789035817111 | Maria Lambertha Johanna Rijnders

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Cursus Expressionisme werkboek | 9789035817111 | Maria Lambertha Johanna Rijnders

 • 1 Expressionisme in Duitsland

 • wat wordt verstaan onder het begrip expressionisme?

  1. de Duitse bijdrage, begin 20e eeuw
  2. stroming eerste kwart 20e eeuw in de kunst in Duitsland en de stijl waarvan zich in de loop van deze eeuw verschillende groepen kunstenaars hebben bediend: fauvisten in Frankrijk, Duitse expressionisten, na WOII Cobra-leden in Denemarken, Belgie en Nederland en abstract-expressionisten in VW en neo-expressionisten in VS en West-europa in de jaren 80-90.
 • Wat is de rode draad van tekstboek 1: Evocatie door deformatie. Expressionisme in Duitsland 1908-1924.

  De vraag naar de ontstaansachtergrond en de juistheid van de terminologie. De algemene kenmerken van het Duits expressionisme worden behandeld. De kenmerken zijn vaker aanwijsbaar in de kunst van de 20e eeuw.
 • Wat is de rode draad van tekstboek 2: Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de 20e eeuw?

  Op welke momenten in de beeldende kunst van de 20e eeuw raakte het expressieve en primitieve elkaar. Wat was de aard van het primitieve en welke invloed oefende het uit? 
 • 1.1 H1 Expressionisme- Constructies en Tradities (samenvatting)

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kun je zeggen over de verschijningsvormen van het expressionisme?

  zeer uiteenlopend. Kirchner en Kandinsky zijn heel verschillend in thematiek en inspiratie, maar ook in vormgeving. 
 • Wanneer werd het begrip expressionisme voor het eerst gebruikt?

  in Duitsland in 1911 bij de expositie van de Berliner Secession, ter aanduiding van in Parijs werkzame schilders, fauvisten.
  In de kunstkritiek werd de term vervolgens gebruikt om alle niet meer op het impressionisme voortbouwende kunst te bestempelen. 
  Daarnaast werd het begrip gebruikt voor de nieuwe emotioneel-expressieve richting in de eigen Duitse kunst. 
 • Waar werd het begrip Ausdruckskunst voor gebruikt?

  ander woord voor expressionisme, ook gebruikt voor meer traditionele kunstwerken die door hun diepgang typisch Duits zijn.
 • Wat weet je van de internationalistische traditie?

  Herwarth Walden, expressionisme als internationale avant-garde
 • Wat weet je van de metafysische traditie?

  Expressionisme is een stroming die een metafysische waarheid overbrengt die achter de waarneembare verschijnselen schuilgaat. Exponenten zijn met name Kandinsky, Marc en anderen. Belangrijke invloed van Matisse - Notes du'n peintre en uitgewerkt door Paul Fechter in Der Expressionismus (1914).
 • Wat weet je van de etnopschologische traditie?

  expressionisme als uiting van het Duitse wezen. Worringer die de tendens tot abstractie voorstelde als een typisch Germaanse drang. 
 • wat is een centraal idee in de kunsttheorieen van het expressionisme?

  Innere Notwendigkeit. Geintroduceerd door Kandinsky rond 1911. Echte kunst is het product van een heilig moeten. Het begrip behoorde zowel tot de gedachten wereld van de metafysici (kandinsky en de zijnen) als van de sensualisten (Kirchner en de zijnen). Worringer had het over das Entwicklungsgeschichtlich-Notwendig: expressionisten deden wat ze moesten doen. zij vervulden een historische taak. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Cursus Expressionisme Werkboek