Samenvatting: Veelvormige Dynamiek : Europa In Het Ancien Régime, 1450-1800 | 9789058751577 | Willem Frijhoff

Samenvatting: Veelvormige Dynamiek : Europa In Het Ancien Régime, 1450-1800 | 9789058751577 | Willem Frijhoff Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 | 9789058751577 | Willem Frijhoff

 • 0 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 34 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Naar welke verschijnselen verwijst de hoofdtitel van het handboek "Veelvormige dynamiek"

  Continu optreden van verandering, beweging en ontwikkeling.
 • Welke twee klassiek geworden elementen die de idee van een breukbesef, een zekere secuur met de ME ondersteunden bracht Burckhardt naar voren ?

  1. De creatie van de staat als kunstwerk als resultaat van menselijk handelen en 
  2. de ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen. Dit ondersteunde de idee van een cesuur met de Middeleeuwen.
  Beiden wezen voor hem  naar de toekomst, in beiden zag hij de aankondiging van een nieuwe tijd voor Europa.
 • Wat vertonen de kaarten van Bleau, Sanson en Jaillot (eind 17e eeuw)?

  Deze kaarten vertonen een toenemende gedetailleerdheid OOK naar het oosten en zuidoosten; kennelijk is er sprake van verschuivende grenzen als het om Europa gaat.
 • Wat is er opvallend aan de kaarten van 18e eeuw?

  Op deze kaarten zijn de sociaal-geografische aspecten relatief uitvoerig weergegeven. Zoals het groeiende aantal plaatsnamen.
 • Hoe ontwikkelt de centralisatie en stroomlijning van de staatsmacht?

  Oprichting van een geregeld leger, de opbouw van een relatief omvangrijk bureaucratisch 'overheidsapparaat', een beter georganiseerde belastinginning, en codificatie en uniformering van wetgeving en rechtspraak. 
  Zo onttrok de vorst zich aan de invloed van de traditioneel bevoorrechte (en daarmee betrekkelijk onafhankelijke) standen en groeperingen (hogere clerus, adel en steden)
 • Wat zegt Jan Romein over geschiedschrijving?

  Geschiedschrijving is 'spiegel van de cultuur'. 

  Maar cultuur is op haar beurt geen onveranderlijk gegeven, zij is per definitie circulaire, overdracht, verandering.
 • 0.1 Bestaat er een Europese geschiedenis?

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op basis van welke drie punten kunnen we spreken over een Europese geschiedenis?

  1. Overeenkomsten
  2. Gedeelde lotgevallen
  3. Gezamenlijke wortels
 • Wat wordt er bedoeld met een Europese geschiedenis?

  Een gemeenschappelijke Europese geschiedenis, opgevat als een geschiedenis van de Europese cultuur of samenleving.
 • Is er een collectieve identiteit die als Europees kan worden aangeduid? Een Europese identiteit? Een cultuur, bewustzijn en saamhorigheidsbesef? (naast een geografische identiteit). Bestaat er een Europese geschiedenis? Als in een gemeenschappelijke. Hebben de Europeanen van nu gezamenlijke historische wortels? Ervaren zij dit ook zo? Kun je dan spreken van een Europese cultuur of samenleving? En hoe fungeert dat verleden daar in?

  Zie vraag
 • Wat benadrukten de auteurs die de kwestie vanuit een marxistische, historisch-materialistische invalshoek benaderden?

  Ze benadrukten nogal eens het mondiale perspectief, met de vermeende gemeenschappelijke lotsbestemming van de 'proletariërs aller landen' voor ogen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Veelvormige Dynamiek : Europa In Het Ancien Régime, 1450-1800