Samenvatting: De Democratische Rechtsstaat In De Gelaagde Rechtsorde | 9789067043632 | Ronald Janse

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde | 9789067043632 | Ronald Janse

 • 1 Het Nederlandse juridische landschap

  Dit is een preview. Er zijn 38 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie is er bevoegd tot het maken van wetgeving?

  Centraal: De regering en de staten generaal. Dit is de formele wetgever. Hij is verantwoordelijk voor wetten in formele zin. Ook wel aangeduid als formele wetten

  De regering kan AMVB (algemene maatregel van bestuur) uitvaardigen. Een individuele minister kan een ministeriële regeling uitvaardigen.   

  Decentraal: De provincie kan verordeningen (wetten) maken

  De gemeente mag het ook met een algemeen plaatselijke verordening. Deze twee zijn op decentraal niveau bevoegd tot het maken van wetgeving.    

  Internationaal: Op internationaal niveau is de EU bevoegd tot het maken van wetgeving die binnen Nederland geldt. Deze worden gemaakt door de Europese Raad en het Europese parlement.
 • Mag de Nederlandse wetgever de internationale gemaakte wetgeving omzetten in wetten in formele zin?

  Nee dat mag niet. Wel zijn soms uitvoeringsregels noodzakelijk voor de uitvoering. Deze kunnen wel op nationaal niveau gemaakt worden.
 • Wat is de meer formele benaming van rechtersrecht, het nieuwe recht?

  Jurisprudentie
 • Noem de twee redenen waarom een rechter een nieuwe regel maakt

  Interpretatie en belangenafweging. 

  Interpretatie: Een wet kan onduidelijk zijn. Je kan bijv billijke vergoeding verschillend uitleggen. Net als ernstig verwijtbaar gedrag. Wat is dat precies?   

  Belangenafweging: Een rechter maakt belangenafwegingen. Een norm (rechtsregel) kan overtreden zijn maar er kan een zwaarwegend belang zijn om deze niet te gebruiken. Bijv de openbare orde, volksgezondheid of een ander maatschappelijk belang
 • Hoe heten de wetten van de Europese Unie en waarvan zijn ze afkomstig?

  Deze wetten heten verordeningen en zijn afkomstig van de Europese wetgever: het Europees Parlement en de Raad
 • Een rechter maakt belangenafwegingen. Is vastgelegd in wetten hoe hij dit moet doen?

  Nee dat is niet vastgelegd. Wel is er een gezichtpuntencatalogi ontwikkeld die steeds wordt bijgewerkt. De rechter neemt dit mee in de belangenafweging.
 • Er zijn rechtsnormen die ontstaan door gewoonte. Dat noemt men gewoonterecht. Welke kenmerken hebben regels uit het gewoonterecht?

  1. In de praktijk volgt men deze regels. Het is een bestendige gedragslijn. 
  2. Mensen hebben de overtuiging dat je deze regels moet volgen en dat er opgetreden kan worden indien dat niet gebeurd. 

  Voorwaarde 1 noemt men wel Usus

  Voorwaarde 2 heeft meerdere benamingen zoals: intellectuele voorwaarde of rechtsovertuiging

  In ieder geval moet aan beide voorwaarden zijn voldaan voor je van gewoonterecht kan spreken
 • Wat is zeker geen gewoonterecht?

  Een gedragslijn die juridisch onwenselijk is of een juridisch wenselijke gedragslijn die niemand volgt
 • In de verdragen context; wat wil traites-contrats zeggen?

  Dit is een verdrag met een duidelijke prestatie afspraak. Het lijkt op een overeenkomst uit het BW
 • In de verdragen context; wat wil traiotes-lois zeggen?

  Verdragen die algemene regels vastleggen. Lijkt op wetgeving.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: De Democratische Rechtsstaat In De Gelaagde Rechtsorde