Samenvatting: De Kern Van Het Ondernemingsrecht | 9789013151800 | Maarten Job Kroeze, et al

Samenvatting: De Kern Van Het Ondernemingsrecht | 9789013151800 | Maarten Job Kroeze, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De kern van het ondernemingsrecht | 9789013151800 | Maarten Job Kroeze; Levinus Timmerman; Jan Berend Wezeman

 • 1 Ondernemingsvormen

  Dit is een preview. Er zijn 57 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het onderscheid tussen een stille en openbare maatschap:

  • Openbare maatschap: gezamenlijke samenwerking beroep onder gemeenschappelijke naam naar buiten kenbaar
  • Stille maatschap: samenwerking beroep of bedrijf maar niet voor buitenwereld kenbaar (voorbeeld: kostenmaatschap
 • Wat voor verplichtingen hebben aandeelhouders over het algemeen? Met name voor NV's & BV's?

  Aandeelhouders moeten zich jegens elkaar overeenkomstig de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gedragen. (art. 2:8 lid 1 Bw)
 • Het ondernemingsrecht gaat over 3 hoofdthema's. Welke?

  1. Hoe steekt de interne structuur van een onderneming in elkaar (juridische organisatie en de inrichting daarvan)
  2. Wie mogen en kunnen transacties voor de onderneming afsluiten (wie vertegenwoordigt de onderneming)?
  3. Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van belangrijke functionarissen van de onderneming uitgewerkt/geregeld.
 • Waarin verschillen institutionele en contractuele rechtsvormen?

  Institutioneel is zelfstandige entiteit (2:5), contractueel een overeenkomst tussen personen
 • Wat is een informele vereniging?

  Samenwerkingsverband van personen als eenheid deelnemend aan rechtsverkeer, en heeft dit ook gewild
 • Wat wordt in het ondernemingsrecht verstaan onder het begrip ‘rechtsvorm’?

  De rechtsvormen van het ondernemingsrecht wordt door de
  schrijvers van het handboek betitelt als ‘de juridische jas’
  waarin een onderneming wordt gehuld.

  Rechtsvormen zijn het juridisch omhulsel van de onderneming.

  De rechtsvorm is een hulpmiddel om een onderneming in rechte
  te kunnen laten functioneren. Daarbij zijn de onderneming en
  haar functioneren het doel.
  Zie Handboek, p. 1.
 • Welke artikelen gaan over preconstitutief handelen bij de NV/BV?

  2:93 en 2:203
 • Waarvoor wordt in de praktijk een maatschap opgericht en waarvoor een vennootschap onder firma? Geef twee voorbeelden.

  1. Een maatschap kan worden opgericht en benut door bijvoorbeeld advocaten (beroepsuitoefening) of chirurgen (beroepsuitoefening).

  2. Een vennootschap onder firma kan worden opgericht en benut door bijvoorbeeld loodgieters of schilders (uitoefening van bedrijfsactiviteiten). Zie Handboek, paragraaf 1.3
 • Welke oprichtingsgebreken zijn er bij de NV/BV?

  Alles genoemd in 2:21
  Minimumkapitaalvereiste niet voldaan (2:67 2,3)
  Bankverklaring niet geregeld (2:93a)
  Akte niet NL (2:65/176)
  Geen naam/zetel/doel (2:66/177)
  Natura niet beschreven of geen accountantsverklaring (2:94a/204a)
 • Hoe is in het rechtspersonenrecht de partijautonomie ingeperkt?

  De wetgever stelt in de artt. 2:1-2:3 BW vast welke lichamen rechtspersonen zijn. Het staat partijen niet vrij om andere typen rechtspersonen op te richten dan die in Boek 2 BW zijn genoemd. Nederland kent daarmee een gesloten systeem van rechtspersonen. Zie Handboek, paragraaf 1.7.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: De Kern Van Het Ondernemingsrecht