Atriumfibrilleren/Boezemfibrilleren

18 belangrijke vragen over Atriumfibrilleren/Boezemfibrilleren

Waar op letten bij atriumfibrilleren?

Door stase bloed in atria kunnen trombi ontstaan dus kans op trombo embolische complicaties --> vooral een CVA
ontstolling = altijd geindiceerd!! (acenocoumarol)

Uitlokkende factoren voor atriumfibrilleren zijn:

 1. comorbiditeit: hoge bloeddruk, ischemische hartziekten, hartfalen
 2. koorts
 3. aanwijzingen anemie, hyperthyreoidie
 4. stress
 5. lichamelijke inspanning
 6. zware maaltijd
 7. intoxicaties (koffie, alcohol, drugs (stimulantia))
 8. medicatie --> betasympaticomimetica
                           levothyroxine
                           cortico's
                           theofylline

Feitje: patient met AF hoeveel hogere kans op CVA dan een patient zonder AF

4,8 keer zo'n hoge kans
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Risico op ischemisch CVA bij atriumfibrilleren dat langer aanhoudt dan 48 uur of proxismaal is (herhaalde aanvallen atriumfibrilleren die niet langer dan 7 dagen bestaan)

Antistolling wordt bepaald aan de hand van de CHA2DS2 VASc-score

Mannen 65-75 zonder cardiovasculaire comorbiditeit geen medicatie want

voordelen wegen niet op tegen het bloedingsrisico

Patienten met risico die in aanmerken voor coumarine maar waarvoor een coumarine CI is (CI's zijn: bloedingen, ernstige hypertensie ondanks behandeling en ulcus pepticum)

ASA geven

Cardioloog DOAC (direct orale anti coagulantia) omzetten in coumarine bij

 1. 80+ ers (weinig ervaring)
 2. multiple comorbiditeit (weinig ervaring)
 3. eGFR < 50ml/min/1,73m2
 4. medicatie gebruikers met belangrijke IA met DOAC
 5. onzekere therapietrouw
 6. cogniteive stoornissen --> therapietrouw lager

Frequentieconrole = verlaging ventrikelfrequentie streefwaarde =

geindiceerd bij een ventrikelfrequentie in rust > 110 slagen per minuut of bij klachten bij inspanning

(vorige standaard was streefwaarde 70-90 slagen/min in rust

2e keus frequentiecontrole bij GEEN hartfalen

 • 2e keus = calciumantagonist
 • verapamil of diltiazem 120-360 mg
 • bij tevens comorbiditeit angina pectoris = diltiazem heeft voorkeur
 • eventueel digoxine toevoegen

Frequntiecontrole en calciumantagonsit wordt toegevoegd aan digoxine

eerst digoxine dosering verlagen

Twee absolute CI bij DOAC's zijn:

 1. patienten met mechanische kunsthartklep
 2. patienten met reumatische mitraalklepstenose

Waarbij moet je voldoen voor het voorschrijven van DOAC's

 1. leeftijd < 80 jaar
 2. relatief weinig comorbiditeit
 3. geode nierfunctie > 50ml/min/1,73m2
 4. geode therapietrouw

Betablokker CI bij frequentiecontrole ventrikel is

 1. astma = voorkeur voor diltiazem of verapamil
 2. voorkeur diltiazem = geringer negatief inotrope werking

Combi betablokker + diltiazem, verapamil ontraden omdat

wegens de negatief inotrope werking van de geneesmiddelen

Jaarlijks bij digoxine gebruik meten:

creatinine

kalium

diogixne Spiegel = therapeutische range 0,5-2µg/l

Anti aritmica klasse 1 =

 1. membraan stabiliserende middelen
 2. remmen instroom Na+ ionen tijdens de snelle depolarisatiefase actiepotentiaal waardoor het maximale voltage + stijgsnelheid wordt vertraagt
 3. klasse 1a = verlengen duur repolarisatie actiepotentiaal
  disopyramide, kinidine
 4. klasse 1b = remmen repolarisatie niet of slechts in geringe mate en verkorten duur actiepotentiaal = fenytoine, lidocaine
 5. klasse 1c = remmen primair de geleiding en verlengen duur actiepotentiaal in geringe mate = flecaïnide, propenafon

Anti aritmica klasse 2

 1. betablokkers
 2. beta 1 rec voornamelijk in pacemaker cellen hart, myocard
 3. prikkeling receptoren veroorzaakt postsynaptisch tachycardia en toename van het HMV
 4. gevolg: snelheid prikkelgeleiding hart neemt toe
  reflactiare periode wordt korter
  meer renine komt vrij uit juxtaglomerulaire cellen

Anti aritmica klasse 4

 1. CA-antagonisten: diltiazem, verapamil
 2. werking: langzame Ca instroom wordt geremd = geleiding in AV knop wordt vertraagd

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo