Samenvatting: Leren Veranderen | 9789013016543 | Léon de Caluwé, et al

Samenvatting: Leren Veranderen | 9789013016543 | Léon de Caluwé, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Leren veranderen | 9789013016543 | Léon de Caluwé, Hans Vermaak.

 • 1 Introductie

  Dit is een preview. Er zijn 57 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is:Volgens de Caluwé zijn er 5 cluster mechanismen die invloed hebben op verandering en die het zeer complex maken: 
  1. Losjes gekoppelde systemen
  2. Managen en gemanaged worden
  3. Chaosdenken
  4. Sociopolitieke mechanismen
  5. Fixaties 
 • Ambiguïteit in doelstellingen 
  • doelen zijn voor velerlei uitleg vatbaar en dekken een bonte variëteit aan activiteiten en acties. 
 • Ambiguïteit in technologie/werkprocessen: 
  • veel mensen die in een organisatie werken, hebben nauwelijks inzicht in de manier waarop dingen worden aangepakt of in de processen die de resultaten van een organisatie bepalen 
 • Losjes gekoppelde systemen op Groepsniveau: vuilnisvatbesluitvorming 
  Het vuilnisvat wordt steeds voller en hoe langer het keuze moment open blijven, hoe meer problemen erin gestopt kunnen worden. Het risico dat er een ‘verkeerde’ beslissing wordt genomen, wordt ook steeds groter. 
 • losjes gekoppelde systemen op individueel niveau  de wijze waarop opvattingen en gedrag elkaar beïnvloeden. Opvattingen volgen gedrag. Gedrag doet zich voor, onafhankelijk van opvattingen 
 • Dat mensen en beperkte rationaliteit hebben komt door: 
  • Fysieke beperkingen (capaciteiten voor waarnemen, informatie verwerken)
  • -  Culturele beperkingen (aangeleerde ervaringen, normen) 
 • Implicaties voor de veranderaar: (2 onderdelen)
  • Druk uitoefenen: door crisis te creëren en gemeenschappelijke vijandbeelden krijg je sneller
   een gezamenlijk doel en zijn mensen bereid sneller te komen tot een gezamenlijk besluit.
  • -  Gedrag benoemen/ expliciteren: feedback geven, peer-assessments, spiegelen of
   confronteren met gedrag. 
 • Er is een bijna klassieke tegenstellingen tussen autonome medewerkers vs. hiërarchische managers. Het gevolg hiervan is: 
  • Versnippering (ieder gaat z’n eigen weg)
  • -  Middelmatigheid (gebrek aan leren)
  • -  Vrijblijvendheid (ontbreken resultaatgerichtheid) 
 • wat is pocket veto
  Pocket veto is de mogelijkheid die professionals hebben om taken niet of anders uit te voeren dan ze geacht worden te doen buiten het zicht van de leidinggevende. 
 • Chaos is een patroon is organisaties waarbij onvoorspelbaarheid een belangrijke rol speelt: (3 onderdelen)
  • Dynamisch evenwicht: de organisatie kan zich in verschillende verhoudingen bevinden ten
   opzichte van haar omgeving
  • -  Autonome ontwikkeling: uit chaos (onvoorspelbare output) kunnen ook bronnen voor
   vernieuwing ontstaan
  • -  Structurele spanning: organisaties kunnen ingebouwde tegenstellingen hebben waardoor er
   tegenstrijdige dingen worden nagestreefd. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart