Samenvatting: Duizelingwekkend: Europese Cultuur Rond 1900

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Duizelingwekkend: Europese cultuur rond 1900

 • 1 Adel, burgers en arbeiders

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kunt u uitleggen wat het vakgebied Cultuurwetenschappen inhoudt?

  Onze cultuurwetenschappelijke benadering is gericht op het doorgronden van menselijk handelen en de resultaten daarvan. Wat onze cultuurwetenschappers bindt, is dat zij culturele uitingen niet zozeer willen beschrijven als wel analyseren, in een bredere context plaatsen, verklaren, en onderlinge verbanden aan het licht willen brengen. 
 • Wat zijn de 6 thema's die we gaan bestuderen?

  1 Adel, burgers en arbeiders over hoe modernisering tot maatschappelijke veranderingen leidt.
  2 Mannelijkheid bedreigd over man – vrouw rollen en homoseksualiteit
  3 Hemelbestormers over de ontwikkeling van kunst
  4 Veranderend mensbeeld, filosofie in deze tijd. O.a. Nietszche
  5 Tijd en ruimte over de wetenschappelijke ontdekkingen
  6 Koloniale cultuur, wederzijdse invloeden.
 • Vat kort samen wat de motor achter de veranderingen was? En vat kort samen wat er toen gebeurde.

  GLOBALISEREING, bijvoorbeeld vlees uit Nieuw Zeeland en graan uit Canada waardoor het inkomen van de oude klasse van grondbezitters daalde en de macht verschoof van platteland naar stad. 

  INDUSTRIALISATIE. een nieuw soort mensen maakte opgang: ingenieurs, technocraten, intellectuelen, stadsbewoners.

  Snelle technologische veranderingen waren voedingsbodem voor kunstenaars. Nostalgie was een groot thema.    
 • 1.1 Wat is cultuurgeschiedenis? Burke

  Dit is een preview. Er zijn 25 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de voornaamste kenmerken van 'sociale' cultuurgeschiedenis zoals de tweede generatie cultuurhistorici die beoefende? 

  -Nadruk op terugkerende patronen/schema's in geschiedenis om zo historische werkelijkheden aan te duiden. 
  -Onderzoekers waren vaak niet-historici. Historici hielden zich minder met cultuurgeschiedenis bezig.
  -Onderzoek naar economische ontwikkeling vanuit cultuurhistorisch perspectief.
  -Onderzoek naar beschavingsproces (zelfdiscipline als gevolg van maatschappelijke veranderingen).
  -Bijdrage aan cultuurgeschiedenis door verleden te duiden in culturele schema's (vervolg hierop: stijl/patronen) Culturele schema's helpen interpretatie te bevorderen.
 • Beschrijf de vier fasen van de ontwikkeling van de cultuurgeschiedenis

  De eerste, de klassieke fase in de negentiende en begin twintigste eeuw, 
  de tweede fase, sociale kunstgeschiedenis uit de jaren 30, 
  als derde in de jaren 60 de geschiedenis van de volkscultuur
  de vierde de stroming die bekend werd als nieuwe cultuurgeschiedenis.
 • Leg uit hoe (de aanloop tot) de Tweede Wereldoorlog indirect leidde tot een bloei van de cultuurgeschiedenis.

  Invloedrijke cultuurhistorici uit klassieke fase kwamen voornamelijk uit Duitsland. Hun internationale invloed werd versterkt doordat men vluchtte voor het nationaalsocialisme. Men vluchtte naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waar weinig aan cultuurgeschiedenis werd gedaan.
  Door de komst van deze historici maakte men kennis met hun werk en haalde er inspiratie uit.
  Door invloed marxistische historici richtte cultuurgeschiedenis zich meer op relatie cultuur/maatschappij en sociale/economische verhoudingen.
 • Wat was de klassieke cultuur geschiedenis

  1800 tot 1950 het klassieke tijdperk, de grote traditie, een tijd waarin de cultuurhistorici zich beperkten tot de geschiedenis van de klassieke oudheid en tot de klassieke ‘canon’ van meesterwerken uit de kunst, literatuur, filosofie, natuurwetenschappen enzovoort. 
 • Verklaar de relatief late opkomst van ‘de geschiedenis van de volkscultuur’.

  -Ontdekking volkscultuur door historici in 20e eeuw. Het begrip volkscultuur is echter veel ouder. Het bestuderen van volkscultuur was aangelegenheid van niet-historici (antropologen, folkloristen, amateurs).
  -Volkscultuur werd serieus academisch vakgebied door interesse academische historici.
  -Relatie bestudering geschiedenis volkscultuur/marxistisch-geïnspireerde geschiedschrijving (door aandacht voor lagere klassen/maatschappelijke verhoudingen).
  -Onderzoek tegenstelling volkscultuur (lage cultuur) en elitecultuur (hoge cultuur). Oorzaak mede ontwikkelingen andere disciplines als culturele studies.
 • Wat zijn de voornaamste kenmerken van 'moderne' cultuurgeschiedenis zoals de huidige generatie cultuurhistorici die beoefenen.

  -Opkomst nieuwe cultuurgeschiedenis (jaren 70/80 20e eeuw) wordt culturele wending van cultuurwetenschappen genoemd. 
  -Onderzoekers geïnspireerd door antropologie: cultuur geen laag die geïsoleerd kan worden van andere lagen, net zoals economie of politiek.
  -Cultuur verwijst naar zowel hoge als lage cultuuruitingen, zoals de cultuur van het dagelijks leven (gewoonten, waarden, levensstijl).
  -Cultuur veelvormig en in wisselwerking met tal van fenomenen. Bijvoorbeeld politieke cultuur: symbolen, ideologieën, omgangsvormen, betogingen, debatten en manifestaties.
 • Hoe keek Huizinga aan tegen cultuurgeschiedenis

  Huizinga stelt dat het belangrijkste doel is om een beeld te geven van cultuurpatronen. De karakteristieke gedachten en sentimenten van een tijdperk beschrijven. En hoe je dat terug vindt in literatuur en beeldende kunst. Bestudeer thema’s, symbolen, sentimenten, gedragsnormen en gedragsvormen. Vormen = culturele regels. Die vorm begrijpen had hij nodig om bijvoorbeeld van Amerikaanse literatuur te genieten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart