Samenvatting: Klinische Psychologie 1 : Persoonlijkheidstheorieën En Psychopathologie. | 9789035823945 | Sandra Perreijn, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie. | 9789035823945 | [auteur: Sandra Perreijn ; red.: Jan Hendriks].

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke 3  toegepaste disciplines maken onderdeel uit:

  Klinische en gezondheid   
  Arbeid en organisatie 
  onderwijs
 • Wie wees erop dat term ‘klinisch’ gemakkelijk foute indruk kan wekken

  Roelf J. Takens (1984)
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Omschrijving vakgebied klinische psychologie 

  1.1 Klinische psychologie is een subdiscipline binnen de psychologie (Ned. hoogleraar Duijker, 1959)
  5 Basis disciplines:
  1. Psychologische functieleer (waarnemen, denken, geheugen, etc.)
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer of sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
   
   
  3 Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische psychologie (evt. in combinatie met gezondheidspsychologie)
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie
 • Je hebt twee soorten disciplines binnen de psychologie, die hoogleeraar Duijker onderscheidt. Welke vijf vallen er onder de basisdiciplines?

  - functieleer
  - ontwikkelingspsychologie
  - sociale psychologie 
  - persoonlijkheidspsychologie
  - methodenleer
 • 1.2 Aspecten van abnormaal gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Als we het hebben over abnormaal gedrag in verhouden met relaties met anderen wat zijn hier dan voorbeelden van, voorbeelden van gedrag (3)? En waar heeft het invloed op(3)?

  Bijvoorbeeld: agressie, overbezorgdheid en zich onttrekken aan sociaal gedrag.
  invloed: gedrag, gedachten en belevingen in de persoon.
 • waarom is kennis van de basisdiciplines binnen de psychologie van belang voor klinische psychologen?En om welke drie belangrijke gebieden gaat het?

  - om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen. 

  kennis van:
   - ‘normale’ psychologische functies (zoals waarnemen, denken en geheugen),
  - ‘normale’ ontwikkeling, van sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie is nodig
 • Waarom is kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang voor klinisch psychologen

  Kennis van de basisdisciplines is van belang om 'abnormale 'gedragingen, gedachten en gevoelens te kunnen verklaren tegen de achtergrond van normale processen.

  Kennis van de  'normale'psychologische functie (waarnemen, denken en geheugen) van de 'normale 'ontwikkeling. van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie is nodig om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen. 
 • Om te voorkomen dat definitie van mentale stoornissen (DSM) een instrument zou worden voor repressie zijn drie uitsluitende omstandigeheden geformuleerd. Uitzonderingen waaruit blijkt dat iemand geen psychische stoornis heeft


  1.   veelvoorkomende stressor of een verlies/rouw,
  zoals het overlijden van een dierbare, die te verwachten valt en cultureel wordt geaccepteerd, is geen psychische stoornis.
  2. Langdurig deviant gedrag
  (politiek, seksueel of religieus)

  3. Een conflicten die zich vooral afspelen tussen
  een individu en de maatschappij zijn geen psychische stoornissen (vb excentrieke kunstenaars)
 • Wanneer spreek je van psychische stoornis? Ze leggen de nadruk op de nadelige gevolgen van de persoon. Welke twee zijn dat?

  1. Persoonlijk lijden
  2. Verslechtering in functioneren
  - beroepsmatig
  - sociaal
  - bij andere belangrijke bezigheden
 • 1.3 Aspecten v abnormaal gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bij abnormaliteit doen welke aspecten zich minimaal 1x voor?7 aspecten van Seligman

  1. persoonlijk lijden
  2. de (dis)functionaliteit van gedrag
  3. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. onvoorspelbaarheid en controleverlies
      a. gedrag is ontremd (regels werken niet meer)
      b. oorzaak/aanleiding van gedrag niet te achterhalen
  5. opvallend en onconventioneel gedrag
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg    brengt(observer discomfort), wijkt af van ongeschreven/impliciete regels(restregels)
  7. overtreden morele normen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Klinische Psychologie 1 : Persoonlijkheidstheorieën En Psychopathologie.