Samenvatting: Economie In Context Bovenbouw Vwo Informatieboek Deel 3 | 9789006428001 | Ton Bielderman, et al

Samenvatting: Economie In Context Bovenbouw Vwo Informatieboek Deel 3 | 9789006428001 | Ton Bielderman, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Economie in context bovenbouw VWO informatieboek Deel 3 | 9789006428001 | Ton Bielderman, Wens Rupert, Theo Spierenburg

 • 16 Binnenlands inkomen en economische groei

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 16
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom stijgt de werkgelegenheid als consumenten meer verdienen?

  Hierdoor kan men meer consumeren en stijgt de productie (er ontstaat meer vraag naar producten). Deze stijging zorgt ervoor dat de vraag naar arbeidskrachten ook toeneemt en hierdoor ontstaat dus meer werkgelegenheid.
 • Wat is een nadeel van de stijging van productie en consumptie?

  Het ontstaan van milieuproblemen. Zo zou de stijging van productie en consumptie kunnen zorgen voor luchtvervuiling door toename van werkende fabrieken bijvoorbeeld.
 • Wat is het binnenlands inkomen?

  Alle verdiende inkomens in een jaar bij elkaar opgeteld
 • Waarom is het binnenlands inkomen gelijk aan het binnenlands product?

  Omdat alle verdiende inkomens worden betaald uit de behaalde opbrengsten van de bedrijven en overheid 
 • 16.1 Inkomen en productie in Nederland

  Dit is een preview. Er zijn 25 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 16.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waaruit bestaan de kosten van een onderneming?

  • Ingekochte goederen
  • Diensten van derden
  • Beloning voor gebruik productiefactoren
  • Afschrijvingen
 • Het totaal van alle toegevoegde waarden van bedrijven en overheid in een land in een jaar is gelijk aan (vul aan)?

  het totaal van de beloningen van de productiefactoren 
 • Noem 2 manieren om de netto toegevoegde waarde te berekenen:

  1. Loon + rente + huur + pacht + winst
  2. Omzet - ingekochte producten - diensten van derden - afschrijvingen 
 • Wat maakt het verschil tussen factorprijzen en marktprijzen?

  De marktprijs houdt rekening met de prijsverhogende belastingen en prijsverlagende subsidies voor bedrijven
 • Waaruit bestaat de verborgen economie?

  Alle economische handelingen die niet officieel worden geregistreerd
 • 16.2 Nationale rekeningen en de kringloop

  Dit is een preview. Er zijn 31 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 16.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent Y = W

  Dat het binnenlands inkomen gelijk is aan het binnenlands product 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart