Conjunctuur, groei en milieu

21 belangrijke vragen over Conjunctuur, groei en milieu

Conjunctuurindicatoren waarvan de keerpunten min of meer samenvallen met die van het bbp.

coïncidente/gelijklopende indicatoren

Belangrijkste indicator voor de conjunctuur in België.

de conjunctuurbarometer van de NBB

Opeenvolging van een periode van snellere en tragere economische groei.

een conjunctuurbeweging

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Oude sectoren moeten plaats maken voor nieuwe als ze niet langer economisch concurrerend zijn.

creatieve destructie

Daling van de groeivoeten zodanig dat ze lager zijn dan de trend.

een depressie

Periode waarin de economie na een recessie een korte opleving heeft en vervolgens opnieuw in een recessie wegzakt.

de double-dip-recessie

De dag waarop onze ecologische voetafdruk de totale oppervlakte aan aarde overschrijdt.

Earth Overshoot Day

Wanneer de voetafdruk van een land groter is dan zijn eigen biologische capaciteit.

een ecologisch tekort

De onevenredige druk die industrielanden leggen op het milieu in het Zuiden.

een ecologische schuld

Maat voor de benodigde hoeveelheid aardoppervlakte om een bevolking op haar huidig consumptieniveau een jaar te onderhouden.

de ecologische voetafdruk

Periode waarin de groeivoet toeneemt.

de expansiefase

Periode waarin de groeivoeten hoger liggen dan de trend.

een hoogconjunctuur

Weerspiegeling van het verschil tussen het aantal pessimistische en optimistische consumenten en geeft het rekenkundig gemiddelde van de antwoorden op vier vragen over de Belgische economische situatie, de werkloosheid in België, de financiële situatie van de gezinnen en het sparen door de gezinnen.

de index van het Europese consumentenvertrouwen

Innovaties, het ontdekken van nieuwe grondstoffen en energiebronnen en de vorming van nieuwe markten stimuleren investeringen en wakkeren de economische activiteit aan.

de innovatietheorie van J.A. Schumpeter

Golfbeweging met een lengte van 40 à 60 jaar in een opgaande fase van elk 20 à 30 jaar.

een kondratieffcyclus

Indicator waarbij men rekening houdt met de feitelijke ontwikkeling van de economische variabelen.

een kwantitatieve synthetische conjunctuurindicator

Periode waarin de groeivoeten lager liggen dan de trend.

een laagconjunctuur

Conjunctuurindicatoren die vroeger omslaan dan andere.

leading indicatoren

Geheel van sturingsprocessen waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van het natuurlijk milieu.

milieubeleid

Volgens het multiplicatoreffect stijgt het nationaal inkomen met een veelvoud van de extra investeringen. Andere sectoren worden daarbij betrokken en investeren op hun beurt. Volgens het acceleratoreffect stijgen de investeringen meer dan evenredig. Door de wisselwerking van multiplicator en accelerator stijgt de economie naar een volle bezetting.

de multiplicator-acceleratorverklaring

Voorbeeld van een kwantitatieve synthetische conjunctuurindicator.

een voorlopende indicator van de OESO voor de industriële productie

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo