Macro-economische grootheden

14 belangrijke vragen over Macro-economische grootheden

De totale uitgaven die gedurende één jaar naar de producenten vloeien.

een besteding

De hoeveelheid vermenigvuldigen met de marktprijs.

het brutoproduct tegen marktprijzen

Som van de bruto toegevoegde waarde: verschil tussen de marktprijs van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en de diensten van de derden, zoals water en elektriciteit.

het brutoproduct

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Goederen die de gemeenschap meestal gratis aangeboden krijgt of tegen een prijs afhankelijk van de marktprijs.

collectieve goederen en diensten

Gecorrigeerd bbp door de verandering van de kwaliteit van het leefmilieu.

het groen bbp

Bedrag gedurende één jaar verdiend voor productieve prestaties.

een inkomen

Weergave van het aantal bedrijfsinvesteringen tegenover het bbp.

een investeringsquote

Som van alle vergoedingen aan de productiefactoren arbeid en kapitaal die eigendom zijn van eigen ingezetenen.

het nationaal inkomen

Het volgens een boekhoudige techniek systematisch optekenen van de verrichtingen die plaatshebben tussen de verschillende huishoudingen gedurende één jaar in een bepaald land.

de nationale boekhouding

Uitbreidingsinvesteringen vermeerderd met de toename of verminderd met de afname van de voorraden (=voorraadwijzingen).

netto-investeringen

Brutoproduct tegen factorprijzen minus de afschrijvingen.

het nettoproduct tegen factorprijzen

Som van de netto toegevoegde waarde: de beloning van de productiefactoren arbeid en kapitaal: bruto toegevoegde waarde minus de afschrijvingen.

het nettoproduct

Warde van verkochte consumptiegoederen+ de waarde van de netto-investeringen

het nettoproduct (simpel)

Financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen = Sub.

een subsidie

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo