Samenvatting: Economische Crisis | 9789461102492

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Economische crisis | 9789461102492

 • 1 De grote recessie

  Dit is een preview. Er zijn 49 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar houdt reële bbp geen rekening mee?

  Met de prijzen. Ze houden een jaar aan.
 • Pensioenvoorzieningen kunnen worden georganiseerd via het omslagstelsel of via het kapitaaldekkingsstelsel. Verklaar beide stelsels

  • Omslagstelsel: de huidje premies worden betaald door de werkende en rechtstreeks uitgekeerd 
  • Kapitaaldekkingsstelsel: tijdens je periode in dienst houdt je werkgever pensioen in welke wordt uitgekeerd als je je pensioengerechtigde leeftijd hebt behaalt. - dit leidt tot een vergroting van het aanbod op de vermogensmarkt omdat dit geld niet direct wordt uitgekeerd.
 • Wat is een afremmend beleid?

  Beleid om de groei van de effectieve vraag af te remmen.
 • Wat is een anticyclisch conjunctuurbeleid

  Beleid van de overheid dat tegen de conjunctuurcyclus ingaat om zo de conjunctuurschommelingen te dempen. Als het slecht gaat met de economie dan stimuleert de overheid de economie door de belastingen te verlagen en/of de overheidsbestedingen te verhogen
 • Welke rente zal normaal hoger zijn de korte of de lange rente?

  De lange rente, beide risico's zijn groter naarmate de lening langer uitstaat
 • Verklaar hoe een daling van de rente kan leiden tot een stijging van de huizenprijzen

  Door een daling van de rente kunnen meer mensen zich een hypothecaire lening veroorloven. Daardoor stijgt de vraag naar huizen en zal de huizenprijs stijgen.
 • Wat wordt er uitgedrukt met de hefboomwerking?

  Een uitkomst over het vreemd vermogen of er winst of verlies wordt gemaakt waardoor het rendement van het eigen vermogen kleiner of groter wordt.

  Rendement: opbrengst van het belegde vermogen in aandelen en obligatie. Wordt uitgedrukt in % van het belegde vermogen. 

  Positief hefboomeffect: zolang het gemiddelde rendement hoger is dan de rente over de leningen.
 • Leg uit dat een stijging van de rente kan bijdragen aan een daling van de beurskoersen?

  Bij rentestijging kan het hefboomeffect negatief worden. Beleggers zullen daardoor aandelen moeten verkopen. Door de toename van het aanbod zullen de koersen dalen.
 • Verklaar het hoge rendement over het eigen vermogen

  Als er relatief veel vreemd vermogen wordt gebruikt en ze daarover weinig rente betaald. Daardoor ontstaat een groot positief hefboomeffect dat het rendement over het eigen vermogen omhoog stuwt.
 • Wat is de nominale rente?

  Rentepercentage dat de bank geeft of vraagt voor sparen of lenen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart