Het tweede millennium v. Chr - De middenbronstijd

6 belangrijke vragen over Het tweede millennium v. Chr - De middenbronstijd

Wat veranderde er in Egypte tijdens het Middenrijk, 2000-1800, en de tweede tussenperiode, 1800-1550?

De eenheid was weer hertstelt door een gouwvorstendynastie, die regeerde vanuit Thebe, de nieuwe hoofdstad. De dynastie daarna zorgde voor een soepelere troonopvolging door het van vader op zoon door te geven. Tijdens deze periode waren er veel veroveringstochten en werd er veel gebouwd. Maar helaas verbrokkelde hun macht en kwamen er in de tussenperiode buitenlandse overheersers: de Hyksosdynastie.

Welke twee staten kwamen tot ontwikkeling in het tweede millennium in Mesopotamië en welk volk heeft daaraan bijgedragen?

Assyrië en Babylonië. Het volk de Amorieten was in deze twee staten aan de macht gekomen , zonder dat ze hun nomadische levenswijze geheel opgaven. Het akkadisch werd nu in twee dialecten uitgesproken, het assyrisch en het babylonisch.

Hoe is het Assyrische rijk ontstaan rond 1800 en waaraan dankte het zijn bloei?

Voor 1800 v.Chr. bestond de stad Assur al en werd deze rond 2000 v. Chr. zelfstandig. Rond 1800 kwam er een machtsgreep met een koning die zijn macht ging uitbreiden. Hiermee gepaard ging ook een grote bloei, die kwam door handelsverkeer met klein-Aziatische steden.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe hadden de Amorieten invloed op de Mesopotamische cultuur?

Deze half nomadische groep wisten de macht over te nemen in Assur, Babylon en Mari. (zonder hun nomadische levensstijl geheel op te geven. Zo was de koning van stad X ook het stamhoofd van stad Y).

De Amorieten beïnvloeden de Mesopotamische cultuur, maar paste zich ook sterk aan.
Het Sumerisch en het Akkadisch bleven de enige geschreven talen. En het spijkerschrift bleef de enige geschreven taal. Het Amorietisch verdween over tijd ten gunste van het Akkadisch.
Het Akkadisch had nu twee dialecten; Het Sumerisch en het Babylonisch.

Welke staten gingen een grote rol spelen in Mesopotamië in het begin van het 2e millennium?

Dit waren de staten Assyrië en Babylonië. De Amorieten , het vreemd volk dat deels zorgde voor de ondergang van de derde dynastie van Ur, (gevestigd in Mesopotamië in het derde millennium) had hier een grote bijdrage aan.

Welke periode van bloei doorging de stad Assur?

Assur werd rond 2000 v.chr. Zelfstandig van de rijken van Akkad en Ur. Er begon een periode van bloei, voornamelijk door het vele handelsverkeer met Klein-Azië.

Na inzinkingen ging het een nieuwe bloeiperiode tegemoet na de machtsgreep van de Amoriet Samsi-Adad I. (zoon van de heerser van de noord Mesopotamische stad Ekallatum). Het rijk breidde uit over noordelijk Mesopotamië.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo