Het tweede millennium v. Chr - De late bronstijd

16 belangrijke vragen over Het tweede millennium v. Chr - De late bronstijd

Wat was de uitvinding die razend populair was in de late Bronstijd, 1600-1200 en wat bracht het bezit van deze uitvinding met zich mee?

De strijdwagen, een tweewielig voertuig, werd uitgevonden rond 1600 v. Chr. De bezitters ban zulke strijdwagens vormde een aristocratische elite, die een bevoorrechte plaats had en grond kreeg in ruil voor zijn diensten.

Hoe zag het Nabije Oosten eruit in de late bronstijd (ca. 1600-1200)?

Grootmachten hielden elkaar in evenwicht en hielden contact met elkaar. Zoals Egypte (nieuw rijk), Mitanni, het Hethitische rijk, Assyrië en Babylonië.

Ook kwamen de Minoïsche beschaving op Kreta en de Myceense beschaving in Griekenland tot bloei in deze periode. 

Daarnaast waren er in Palestina en Syrië nog een aantal hoogontwikkelde   stadstaten. Zoals Byblos, Tyrus en Sidon en Ugarit.

Wat veranderde er in Egypte in het Nieuwe Rijk, 1550-1100, en welke 3 farao's hebben iets bijgeleverd aan deze tijd?

De Egyptische eenheid was wederom hersteld door een dynastie van Thebaanse gouwvorsten die Hyksos hebben verdreven, en begonnen met het stichten van een Imperium.

Bekende farao's:
 • Achnaton: probeerde het veelgodendom om te vorm tot een monotheïsme voor de zonnegod Aton. Thebe had als god Amon, dus werd er ook een nieuwe hoofdstad gebruikt.
 • Toetanchamon: Achnatons opvolger die de oude Egyptische tradities weer liet terugkeren en Memphis tot hoofdstad maakte.
 • Ramses II: hij was een van de grootste bouwers en heeft Egypte hersteld nadat drie generaals Toetanchamon hadden opgevolgd.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe wisten de staten in de late bronstijd hun macht snel in het Nabije Oosten te verspreiden?

Rond 1600 v.chr werd de strijdwagen uitgevonden. Deze werden vooral bezeten door de aristocratische elite. Mogendheden konden hun macht slechts handhaven als ze over grote gebieden strijdwagens hadden. Kleine staten konden hun zelfstandigheid meestal niet bewaren.

In het tweede millennium kwamen welke twee Griekse culturen tot grote bloei en wat was het verschil tussen die twee?

De culturen van Kreta en Mycene. De cultuur van Kreta wordt ook wel de Minoïsche cultuur genoemd, naar de mythologische koning Minos. De cultuur van Griekenland wordt ook wel Myceense cultuur genoemd, naar de paleisburcht Mycene.

De cultuur op Kreta was, volgens de muurschilderingen, veel vredelievender dan die van Mycene, die veel militaristischer was . Op Kreta was Knossos de belangrijkste stad terwijl Griekenland voornamelijk bestond uit stadstaten.

Hoe werden internationale betrekkingen onderhouden en waarom werden er nieuwe aangemaakt in het tweede millennium?

Vriendschappelijke betrekkingen werden onderhouden door het uitwisselen en het sluiten van:
 • Boden
 • Brieven
 • Geschenken
 • Politieke huwelijken
Goede betrekkingen werden voltrokken omdat er vrees was voor een gemeenschappelijke vijand en omdat men inzag dat vechten geen voordelen opleverde.

Waarom was de achttiende dynastie (ca.1550-1300 v.chr.) een van de meest roemrijke in de geschiedenis?

Koningen begonnen met het stichten van een imperium. Hun veroveringstochten reikten tot de Eufraat in Syrië en tot diep in Nubië (in trek vanwege hun goud). Een van de bekendste was Thutmosis III (ca. 1450 v.chr).

De overheersing was direct, de Egyptische cultuur verspreidde zich over het rijk.

In Palestina en Syrië was de overheersing minder direct. (Hier konden de koningen van de stadstaten op de troon blijven zitten (ze werden wel gecontroleerd) en ze moesten belasting betalen. De cultuur overdracht bleef marginaal en was het grootst in kuststeden.(Byblos, Tyrus en Ugrarit).

Wat was uitzonderlijk aan de farao Achnaton (ca.1350 v.chr.)?

Hij probeerde het veelgodendom om te voeren tot een godsdienst waarin één god vereerd werd. De zonnegod Aton.

De god Amon werd uitgewist. Achnaton veranderde zelfs de hoofdstad van Thebe naar Achet-aton,

Ook veranderde de Egyptische kunst van karakter. Strenge regels verdwenen. Wel bleef de wijze van afbeelden hetzelfde.

Achnaton werd door zijn opvolgers beschuldigd van het verwaarlozen van zijn administratieve taken. Stadstaten gingen steeds meer hun eigen gang, en werden steeds meer lastig gevallen door (half) nomadische stammen. Achnaton heeft weinig geprobeerd orde te handhaven.

Wat veranderde Tut-anch-amon na zijn voorganger Achnaton?

Tut-anch-amon keerde weer terug naar de oude Egyptische tradities. En maakte Memphis de hoofdstad.
Drie generaals wisten de koningstroon te bestijgen, na de 3e eindigde de 18e dynastie.

Hoe zag de 19e dynastie in Egypte eruit?

In de 13de eeuw heeft Egypte nog eenmaal hersteld onder Ramses II (1279-1213 v.chr.). Hij was een van de grootste bouwers.

Hoe zag Babylon eruit na de val van het Oud-Babylonische rijk (ca.1600 v.chr)?

De Kassieten hadden Babylon voor ruim vier eeuwen in hun macht. Ze paste zich aan de Babylonische cultuur aan. (waarin de Sumerische en Akkadische beschavingen langzaam verenigd waren). Sumerisch en Akkadisch bleven de geschreven talen.

Hoe groeide de staat Assyrië kort na 1350 v.chr.?

Assyrië hun koningen waren onderworpen aan de koningen van het noordwestelijke Mitanni.
Kort na 1350 konden de Assyrische koningen hun rijk uitbreiden met een deel van hun machtige buur- staat Mitanni, die nu van twee kanten werd aangevallen − door de Hethieten uit het westen en de Assyriërs uit het oosten. Zo kwam het Middel-Assyrische rijk tot stand, dat zich uitstrekte over noordelijk Mesopotamië en noordoostelijk Syrië.

Dit betekende dat Mesopotamië nu beheerst werd door twee middelgrote staten, Assyrië en Babylonië, die elkaar min of meer in evenwicht hielden. Dit zou zo blijven tot de achtste eeuw v.Chr.

Wat bedoelt met met 'concert der mogendheden'?

In de periode 1600-1200 hielden een aantal grote mogendheden (Egypte-derde rijk, Hettitische Rijk, Mitanni, Babylonië en Assyrië) elkaar in bedwang. Er was relatieve rust en de mogendheden onderhielden contacten met elkaar. Er ontstond een soort van machtsevenwicht. Vergelijk met Europese concert der mogendheden in 19e eeuw na val van Napoleon.

Noem enkele kenmerken uit de politieke geschiedenis van het Nieuwe Rijk

 • Opnieuw dynastie van Tehbaanse gouwvorsten
 • Ahmose verdrijft laatste Hyksos
 • 18e dynastie meest roemrucht: vanaf nu heten koningen farao
 • Veroveringen tot aan de Eufraat en diep in Nubië
 • Thutmosis III
 • Achnaton, farao die monotheïsme introduceerde (Aton, zonnegod)
 • Zijn opvolger Tut-anch-amon gaat weer terug naar Polytheïsme.
 • 19e dynastie: Ramses II, bouwfarao, slag bij Kadesj met Hettieten

Wanneer en door wie werd Kreta veroverd?

In 1450 door een Myceense expeditie van Griekenland.

Waardoor zijn we goed ingelicht over de internationale betrekkingen? Noem drie bronnen.

1. De vondst van een archief te Achet-Aton(=El-Amarna) in Egypte. Hierin bevinden zich brieven van de koningen der grote mogendheden, koningen uit Palestina en Syrië aan Egypte. Het zijn kleitabletten met Babylonisch spijkerschrift (toen de wereldtaal).

2. Hethitische verdragen op de grond van ongelijkheid, tussen koningen van satelliet staten en verdragen op de grond van gelijkheid (koningen onderling).


3. De annalen van koningen over hun dappere daden op tempelmuren en kleitafels.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo