De klassieke periode - Verdere ontwikkeling van de Atheense democratie

4 belangrijke vragen over De klassieke periode - Verdere ontwikkeling van de Atheense democratie

Welke drie maatregelen nam Pericles ter bevordering van de democratie?

Pericles zorgde ervoor dat er presentiegelden werden uitgekeerd aan diegenen die aan het bestuur van de stad deelnamen. Daardoor kregen burgers die in de raad zaten een vergoeding.
Verder verkleinde hij de macht van de Areopagus, een conservatief bolwerk waarin veel aristocratische families zaten.
Ook moesten bestuurders na beëindiging van hun functie verantwoording afleggen aan de volksvergadering.

Welke relatie is er te leggen tussen de stabiliteit van de Atheense democratie en het Atheense imperialisme?

Zowel de armen als de rijken konden profiteren van het Atheense imperialisme. De rijken kregen kans op nieuwe functies in het bestuur van de door Athene beheerste gebieden en ook voor de armen waren daar nieuwe mogelijkheden door te dienen op de vloot, land te verwerven of op andere terreinen werkzaam te zijn.

Welk politiek bestel stond Plato en welk bestel stond Aristoteles voor?

Plato ging uit van een agrarische polis die bestuurd werd door goed geschoolde filosofen. Daarnaast onderscheidde hij een aparte militaire klasse (de wachters) en een klasse van werkers, die voor de andere groepen produceerden. Zij mochten volgens Plato geen politieke invloed hebben.
Aristoteles was voor de gemengde constitutie waarin monarchale, aristocratische en democratische elementen vertegenwoordigd waren. Hij wilde vooral voorkomen dat er een tirannie of oligarchie ontstond. Hij was geen voorstander van een radicale democratie.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Zet achter de volgende termen en begrippen de juiste betekenis: presentiegeld, demagoog, demos, boulè.

Presentiegeld
Geldelijke vergoeding voor het bijwonen van raadsvergaderingen in Athene.
Demagoog
Volksmenner.
Demos
Aanduiding voor de totale  bevolking van Athene.
Boulè
Raad van 500.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo