De klassieke periode - De Peloponnesische oorlog

4 belangrijke vragen over De klassieke periode - De Peloponnesische oorlog

Waardoor werd de positie van Athene in de tweede fase van de oorlog sterk verzwakt?

Door het Siciliaanse avontuur en het roekeloze optreden van Alcibiades.

Wat waren de gevolgen van de nederlaag voor Athene?

Het betekende het einde van de democratie, een terugloop in het bevolkingsaantal, een economische recessie en uiteindelijk de bezetting door Macedonië.

Waarom kon Sparta na 404 v. Chr. niet profiteren van de overwinning op Athene?

Het aantal Spartaanse burgers was zo klein geworden dat het leger niet in staat was de bezetting van Attica te handhaven.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat voor gevolgen hadden de sociale tegenstellingen op de Peloponnesos in de vierde eeuw v. Chr.?

Door de onderlinge oorlogen tussen Sparta, Thebe en Athene was Sparta niet meer in staat de Peloponnesus te beheersen. M.n. de armen kwamen in opstand. Zij eisten de herverdeling van het land, kwijtschelding van hun schulden en een minder oligarchisch bestuur. Veel van deze armen boden hun diensten aan de Perzische koning aan en traden als huurlingen in zijn leger. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo